Za sebou majú veľký kus práce

28.mar 2013

Gíreg pri výstave svojich fotografií

Výročné zhromaždenie MOMS Stará Pazova sa konalo v piatok 22. marca v miestnostiach ZŠ hrdinu Janka Čmelíka. Medzi početnými hosťami boli aj Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Ján Majorský, podpredseda NRSNM, Andrej Kardelis, podpredseda MSS, Vladimir Kerkez, riaditeľ Strediska pre kultúru Stará Pazova, a predstavitelia kysáčskeho miestneho matičného odboru.

Zasadnutie sa začalo matičnou hymnou v podaní žiakov školy, ktorí z tejto príležitosti pripravili aj poeticko-hudobné pásmo a v úvodnej časti programu sa zúčastnila aj spevácka skupina Združenia pazovských žien pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Zasadnutie, ktoré prebiehalo v pracovnom a nadovšetko príjemnom ovzduší, viedol Igor Feldy. Obsiahlu správu o vlaňajšej činnosti podal Matej Hadrík, predseda pazovských matičiarov a profesor vo výslužbe, kým finančnú správu za rok 2012 pokladník Pavel Baláž-Pašo. Aj v minulom roku sa v tomto miestnom matičnom odbore dobre hospodárilo, čo potvrdil Pavel Pap, predseda Dozornej rady. Správy o minuloročnej činnosti (spolu s finančnou), návrh programu práce na rok 2013 (spolu s finančným plánom) dostali jednohlasne zelenú.

Pazovskí matičiari s hosťami na výročnom zhromaždení

Na základe rozpravy a príhovoru pani predsedníčky K. Melegovej-Melichovej pazovskí matičiari majú za sebou veľký kus práce. A medzi prioritné úlohy si členovia tohto miestneho matičného odboru dali zmapovať aktuálnu situáciu ohľadom úradného používania jazyka a písma v tomto prostredí, konkrétne definovať problémy a zistiť príčiny, kde a prečo sa niektoré získané práva stratili (napr. problémy v súdnej jednotke Stará Pazova, otázka dvojrečových tabúľ s názvami, výučba slovenčiny v stredných školách…). Na piatkovom výročnom zhromaždení odzneli aj návrhy na matičné funkcie. Za podpredsedu MSS navrhli Michala Baláža, za člena Správnej rady MSS Jána Záborského, za náhradníka Mateja Hadríka a za člena Dozornej rady MSS Pavla Baláža-Pašu.

Po oficiálnej časti zasadnutia hostia a členovia MOMS Stará Pazova si mohli pozrieť výstavu fotografií vinohradníckych chatiek, ktoré objektívom zachytil Michal Gireg, člen Správnej rady tohto miestneho matičného odboru.

A. Lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs