NOVOU PREDSEDNÍČKOU MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V KOVAČICI

28.mar 2013

NOVOU PREDSEDNÍČKOU MIESTNEHO ODBORU MATICE SLOVENSKEJ V KOVAČICI sa stala Mária Kováčová, učiteľka vo výslužbe. Podpredsedom v novom štvorročnom mandáte bude Pavel Vereský, tajomníčkou Katarína Petríková a pokladníčkou Zuzana Hrková. V novej Správnej rade je devätnásť členov. Doterajšia predsedníčka MOMS Zuzana Lenhartová stručne poinformovala prítomných na valnom a volebnom zasadnutí v pondelok 25. marca v priestoroch Spolku žien (na snímke) o predchádzajúcej štvorročnej činnosti kovačických matičiarov. Zdôraznila úspešnú spoluprácu Matice slovenskej s mnohými združeniami, ustanovizňami a inštitúciami Kovačice a obce pri finančnej a organizačnej pomoci MOMS Kovačica v početných aktivitách. Šiestim matičiarom udelili pamätné listy „za spoluprácu a činnosť na národa roli dedičnej“. Slávnostnú schôdzu spestrili žiaci ZŠ Mladých pokolení slovenskými piesňami pod taktovkou Pavla Tomáša st. a recitátori Nina Chalupová a Martin Chrťan prednesom prózy a poézie. Po zasadnutí MOMS v Kovačici rokovali i matičiari z banátskych osád. Okrem hostiteľov na schôdzi sa zúčastnili predsedovia miestnych matičných odborov z Padiny, Bieleho Blata, Aradáča, Zreňanina a Vojlovice.

Ján Špringeľ   

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs