Začiatok kampane 16 dní aktivizmu proti násilia na ženách

23.nov 2018

Začiatok kampane 16 dní aktivizmu proti násilia na ženách

Zoran Pavlović

V pokrajinskom Zhromaždení dnes prezentovali aktivity, ktoré pokrajinský ombudsman spolu z Pokrajinským ústavom pre rodovú rovnosť, Ženskou parlamentárnou sieťou a pokrajinským sekretariátom pre sociálnu politiku demografiu a rodovú rovnosť bude realizovať počas nadchádzajúcich 16 dní. Ide o medzinárodnú kampaň, ktorá každoročne začína 25. novembra v Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách a končí sa 10. decembra v Medzinárodný deň ľudských práv.  

Pokrajinský ochranca občanov – ombudsman Zoran Pavlović zdôraznil, že každá tretia žena zažila nejaký druh násilia a v našej krajine v tomto roku v partnerských vzťahoch o život prišlo 28 žien. „My, predstaviteľky a predstavitelia rodových mechanizmov chceme odoslať správu, že pracujeme spolu, lebo vieme, že je v našej spoločnosti aktuálny problém násilia. On nesmie byť skrytý, ale musí byť problémom celej spoločnosti,“ poznamenal ombudsman Pavlović a avizoval v poradí 13. konferenciu Istanbulská konvencia od zákona do praxe, ktorá bude 7. decembra. Ako povedal, cieľom je prezentovať čo všetko je vo Vojvodine a v Srbsku vykonané od začiatku uplatňovania Zákona o zamedzovaní násilia v rodine, čiže od 1. júla 2017.

Počas kampane prezentujú aj výsledky výskumu o reprodukčnom zdraví žien s invaliditou, ktora bude 3. decembra v Medzinárodný deň osôb s invaliditou.

Keď ide o aktivity Ústavu pre rodovú rovnosť riaditeľka Ústavu Diana Milovićová poznamenala, že tie budú zamerané na návštevy Bezpečných ženských domov, ako aj edukačné debaty v banátskych obciach Žitište, Plandište, Sečanj, Novi Kneževac, Novi Bečej, Čoka, Senta a Mali Iđoš, ktoré štartujú 25. novembra.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs