Na festivale v Pivnici 16 spevákov

24.nov 2018

Na festivale v Pivnici 16 spevákov

V Pivnici včera odznel prvý súťažný koncert 53. Stretnutia v pivnickom poli. Pri otvorení festivalu z javiska sa obecenstvu príležitostne prihovoril Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Festival otvorila Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM

Vo svojom otváracom príhovore si Anna Tomanová-Makanová spomenula na známeho hudobného tvorcu, dirigenta a pedagóga Juraja Feríka.

Dlhoročnému členovi odbornej poroty na tomto festivale, ktorý umrel v máji tohto roku, minútkou ticha vzdali úctu potom všetci prítomní v sieni kultúrneho stánku v Pivnici.

Tohtoročný festival prebieha od 23. do 25. novembra. Prihlásených bolo 17 spevákov z 10 prostredí. Na prvom koncerte ich vystúpilo 16. Svojich predstaviteľov na 53. Stretnutí v pivnickom poli majú: Kysáč, Padina, Stará Pazova, Aradáč, Hložany, Selenča, Kovačica, Kulpín, Báčsky Petrovec a Pivnica. Spevákov sprevádza 12-členný orchester na čele s predníkom Valentínom Michalom Grňom. Moderátorkou je Aneta Lomenová.

Prihovoril sa i vzácny hosť zo Slovenska – Peter Prochácka z ÚSŽZ

V odbornej porote sú tentoraz Mária Zdravkovićová, Jarmila Juricová-Stupavská a Miroslav Hemela. Kroje spevákov odborne hodnotí Patrik Rago. Dnes večer je v programe festivalu druhý súťažný koncert. Divákom a odborným porotám sa speváci predstavia druhou prihlásenou pesničkou. Za svojich favoritov budú hlasovať i diváci v sieni. Všetky výsledky sa tak speváci, ako aj účastníci dozvedia zajtra, na záverečnom koncerte.

Dnes v SKUS Pivnica prebieha 14. muzikologická konferencia Slovenská hudba vo Vojvodine. Venovaná je hudobnému prínosu Juraja Feríka st. a Juraja Feríka ml. do kultúrnej klenotnice vojvodinských Slovákov. Organizáciu majú na starosti ÚKVS a Komisia pre hudobnú činnosť VPK NRSNM.

Nechýbala ani sprievodná príležitostná výstava ASSŽ

Pred zajtrajším záverečným koncertom bude recepcia pre účastníkov v zasadačke SKUS Pivnica. Tak včerajší, piatkový festivalový večer, ako i dnešný má v programe tanečné zábavy v miestnostiach hostiteľského spolku.

Sprievodným podujatím 53. festivalového ročníka bola výstava ručných prác a suvenírov, ktorú za podpory NRSNM usporiadala Asociácia slovenských spolkov žien. V malej sieni pri vchode do kinosály nainštalované boli včera darčeky i lahôdky v duchu blížiacich sa Vianoc. Pripravili ich členky siedmich spolkov žien. Boli tak výstavné, ako i predajné. Zvlášť sa z nich tešili žiaci pivnickej školy, ktorí prišli na výstavu so svojimi učiteľkami.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs