Začína výstavba kanalizácie v Kysáči

22.máj 2015

Začína výstavba kanalizácie v Kysáči

Výstavba tranzitného kanalizačného potrubia medzi Kysáčom a Rumenkou

Výstavba tranzitného kanalizačného potrubia medzi Kysáčom a Rumenkou

Kysáčania sú svedkami toho, že od februára prebiehajú a toho času končia práce na výstavbe kanalizačného potrubia medzi Kysáčom a Rumenkou. Ide o tranzitné potrubie Kysáč – Rumenka dĺžky 5 800 metrov, ktorým odpadové vody z Kysáča budú odtekať do čističky v Rumenke, ktorá sa tiež buduje.

Ako na poslednom uskutočnenom zasadnutí Rady Miestneho spoločenstva Kysáč informoval Branko Predojević, podpredseda RMS Kysáč, čoskoro začne výstavba sekundárnej kanalizačnej siete aj po uliciach, lebo vykonávateľ prác začal s prípravnými prácami.

V prvej fáze je plánovaná výstavba sekundárneho kanalizačného potrubia v dĺžke 15 kilometrov v starej časti Kysáča po železničnú stanicu. V Gombárovej a Slovenskej ulici sa bude potrubie robiť po oboch stranách ulice, pokým v ostatných uliciach z jednej strany. V užšej časti Železničnej ulice sa potrubie bude klásť popod cestu. S prácami sa začne v uliciach, v ktorých je úroveň podzemných vôd nižšia. Potrubie bude hrúbky ø 250 a prípojky ø 160.

Čoskoro rúry kanalizačného potrubia položia aj v kysáčskych uliciach

Čoskoro rúry kanalizačného potrubia položia aj v kysáčskych uliciach

Občania budú platiť prípojku od hlavného potrubia do domu, čo má na starosti VKP Vodovod a kanalizácia a predpokladaná cena bude 40- až 60-tisíc dinárov. Samozrejme, platenie bude možné na splátky. Pracovať sa bude parciálne a podmienka na povolenie o používaní sekundárnej siete je zakončenie čističky v Rumenke. Sekundárne potrubie v časti Nového Kysáča a Tankosićeva sa bude robiť v druhej fáze, lebo je projektová dokumentácia v záverečnej fáze. V tomto roku je naplánovaná výstavba spomenutých 15 kilometrov siete a zakončenie projektov v ostatných častiach osady. Lehota na ukončenie prác v uliciach starého Kysáča je 200 dní.

Výstavba sekundárnej kanalizácie v Kysáči je kapitálovou investíciou plánovanou programom zriaďovania stavebného pozemku na tento rok. Kanalizačná sieť v Kysáči bude rozdelená do dvoch častí. Vybudované budú dve čerpacie stanice v uliciach Gombárovej a Železničnej, ktoré poviažu dve potrubia do jedného celku.

 

 

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs