Zahraničný tábor ako odmena

25.máj 2016

Zahraničný tábor ako odmena

V Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci včera usporiadali republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Na súťaži sa zúčastnilo 53 žiakov – z gymnázií v Petrovci, Kovačici a Starej Pazove, potom zo Strednej zdravotníckej školy 7. apríla z Nového Sadu a z Ekonomickej školy zo Starej Pazovy.

Organizátormi súťaže boli Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinská slovakistická spoločnosť.

22slovencina gjk

Najúspešnejší stredoškoláci v republikovej súťaži, ktorá bola v petrovskom gymnáziu s členkami hodnotiacej komisie (Foto: Ján Brna)

Svoje vedomosti postupom na prvé tri miesta potvrdilo 15 stredoškolákov, ktorým ako odmenu NRSNM zabezpečí sedemdňový pobyt v tábore na Slovensku.

Prvé miesto obsadili v rámci štyroch ročníkov: Branislav Pop z GJK, Anabela Stošićová z Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove. Z druhého ročníka víťazné miesto zaujala Hana Čížiková z Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici a tiež tretiačka Tanička Kľúčiková z GJK. Vladimír Vaňa Valent z GJK bol víťazom zo štvrtákov.

Na druhé miesto postúpili prváčky Ivona Bírešová a Emília-Jana Pálešová, druháci Rebeka MajdlíkováVladimír Zima, tretiačka Tabita Vágalová a zo štvrtého ročníka Alena Petríková.

Tretím miestom sa ovenčili prváčka Tabita Pavelová, druháčka Aňa Marčoková, tretiačka Stefana Nemogová a štvrták Ivan Kováč,

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs