Podnikateľky na kreatívnom networkingu v Čeneji

26.máj 2016

Podnikateľky na kreatívnom networkingu v Čeneji

O ženskom podnikateľstve sa u nás čoraz častejšie hovorí v pozitívnom svetle, k čomu určite prispeva aj 10-ročná činnosť Akadémie ženského podnikateľstva. Táto mimovládna organizácia prvú dekádu jestvovania oslavuje pracovne – organizovaním konferencie pod názvom Podnikateľky a inovácie – Vojvodina vo svetle EÚ integrácií, ktorá prebieha dnes v Čeneji.

Slovenská veľvyslankyňa Dagmar Repčeková počas prednášky (vedľa stojí tlmočník Pavel Matúch) (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Slovenská veľvyslankyňa Dagmar Repčeková počas prednášky (vedľa stojí tlmočník Pavel Matúch) (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Organizátori konferencie ako druh networkingu si ako cieľ vytýčili nadväzovanie spolupráce medzi  ženami a manažérkami v biznise z niektorých régií Európskej únie (Slovensko a Česko) a z Vojvodiny.

– K ekonomickej stabilizácii Srbska môže dôjsť iba vtedy, keď sa štát zúčtuje s korupciou, zamestnávaním podľa straníckej príslušnosti a divokou privatizáciou štátnych podnikov, podobne ako to bolo v Slovenskej republike, – vyhlásila veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade Dagmar Repčeková pri otvorení konferencie, prízvukujúc potrebu po zvýšení počtu malých a stredných podnikov.

Repčeková prízvukovala, že malé a stredné podniky, ktoré na Slovensku činia 99,7 percent z celkového počtu podnikov v tejto krajine, z čoho až 91,2 percent sú mikropodniky s najviacej 9 zamestnancov, sa dokážu rýchlejšie prispôsobovať stále sa meniacim podmienkam v podnikateľskej oblasti.

– V tejto oblasti vidím možnosť spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom, o čo sa Slovensko bude zakladať, keď v druhej polovici roka bude predsedať Rade EÚ. Čiže budeme nápomocnou rukou hlavne pre otváranie predprístupového rokovania o kapitole 20, ktorá hovorí o podnikateľstve a priemyselnej politike, – povedala Repčeková.

Jana Zabunov, riaditeľka Akadémie ženského podnikateľstva (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Jana Zabunov, riaditeľka Akadémie ženského podnikateľstva (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Konferencia prebieha v štyroch paneloch, v ktorých 15 odborníčok a podnikateliek hovorí nielen o formách finančnej a nefinančnej podpory ženského podnikateľstva, o potrebe vkladania do ľudí, o výzvach, s ktorými zápasia ženy – podnikateľky, ale vo veľkej miere prezentujú aj príklady dobrej praxe – úspešné podnikateľské kroky žien zo Srbska, Slovenska a Česka.

– Konferenciu organizujeme pri príležitosti 10. výročia založenia Akadémie ženského podnikateľstva, pretože si uvedomujeme potrebu po silnejšom a častejšom networkingu, v rámci ktorého môže silnieť naša vízia o prostredí, ktoré je atraktívne miesto pre rodinu a biznis, – povedala Jana Zabunov, riaditeľka Akadémie ženského podnikateľstva.

Konferencia, o ktorú dnes prejavilo záujem viac ako 50 podnikateliek už teraz napovedá, že príde k cieľu, čiže že sa nadviažu intenzívnejšie a kvalitnejšie styky a spolupráca s úspešnými, profesionálnymi ženami z krajín, ktoré sú pre nás zemepisne a kulturologicky blízke.

K realizácii podujatia prispeli aj Unesco katedra pre štúdie podnikateľstva, Únia zamestnávateľov Vojvodiny, Európske hnutie v Srbsku – Nový Sad a Garančný fond AP Vojvodiny.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs