Na petrovskom gymnáziu zábava pri ukončení školenia

30.máj 2016

Na petrovskom gymnáziu zábava pri ukončení školenia

DSC_4181_resizePetrovské gymnázium v každom ročníku má dve triedy so slovenskou vyučovacou rečou a jednu so srbskou vyučovacou rečou.

DSC_4219_resize

Triedne profesorky: (zľava) Annamária Boldocká-Grbićová, Vieroslava Struhárová, Mariena Diňová a Branislava Jankovićová

Rovnako je aj v záverečnom ročníku žiakov, teda medzi aktuálnymi maturantmi Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v školskom roku 2015/2016, ktorí tohto roku opustia brány tejto stredoškolskej ustanovizne a prevažne sa rozbehnú do sveta za ďalším školením alebo za živobytím.

Ako na základných, tak je tradíciou aj na stredných školách organizovať svojrázny rozlúčkový predmaturitný večierok.

Sprava: Anna Medveďová, Pavel Belička a Ondrej Koroš

Sprava: Anna Medveďová, Pavel Belička a Ondrej Koroš

Tejto tradície sa dodržiavajú aj na petrovskom gymnáziu. Tohtoročný predmaturitný večierok zapadol na 28. mája, týždeň po oslave Dňa Petrovca, takže nebolo naťahovačiek, aké sme mali možnosť pocítiť vlani, keď sa vedenie osady rozčuľovalo, prečo práve vtedy aj gymnazisti naplánovali svoju zábavu.

Generácia žiakov narodených roku 1997, terajších 74 maturantov, vo vyzdobenej telocvični svojim triednym a ostatným profesorom pripravila slávnostný rozlúčkový večierok.

DSC_4222_resizeAko svedkovia pri týchto slávnostných chvíľach nechybovali ani hrdí rodičia žiakov a ich najbližšia rodina. V sviatočných šatách vyparádených maturantov petrovského gymnázia profesori ich doteraz v pokope ešte nevideli, ale azda ani rodičia.

V mene gymnázia sa so žiakmi tejto generácie maturantov rozlúčili riaditeľka Anna Medveďová, doterajší riaditeľ Pavel Belička a správca internátu Ondrej Koroš.

Žiaci sa primeranými darčekmi a kratším programom, v ktorom nechýbali hudobné čísla a  úvahy o školení, zavďačili svojim triednym profesorkám Annamárii Boldockej-Grbićovej / Vieroslave Struhárovej, Mariene Diňovej a Branislave Jankovićovej.

Na záver večierka si maturanti zatancovali valčík s rodičmi a potom sa presunuli do areálu Lesíka, kde pokračovali v zábave.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs