Snemovali kovačickí požiarnici

30.máj 2016

Snemovali kovačickí požiarnici

Momentka zo snemovania kovačických požiarnikov

Momentka zo snemovania kovačických požiarnikov

V sieni Miestneho spoločenstva Kovačica sa v sobotu 28. mája usporiadalo výročné zasadnutie Dobrovoľného hasičského spolku v Kovačici.

Okrem domácich členov DHS Kovačica na zasadnutí boli prítomní aj aj hostia, predstavitelia dobrovoľných hasičských spolkov z Kovačickej obce (Uzdin, Padina, Crepaja Idvor a PJ Kovačica), Pivnice, Aradáča, Bieleho Blata, Pančeva, Kaću, ako i hostia zo Slovenska – predstavitelia Dobrovoľného hasičského zboru Prievoz z Bratislavy v čele s Ing. Dušanom Pekárom, starostom mestskej časti Ružinov.

Po úvodnom príhovore predsedu Zhromaždenia DHS Pavla TomanaNenad Stanisavljević, predseda DHS prečítal správu o činnosti spolku za uplynulý rok a prezentoval plán aktivít na rok 2016. Hlavné úlohy spolku sú zamerané predovšetkým na preventívnu činnosť a rozvoj protipožiarnej kultúry, popularizáciu požiarnictva, cvičenie, uschopnenie členstva a prípravy na súťaže, ako aj rôzne spoločenské aktivity. Veliteľ DHS Martin Košút v správe Hasičskej jednotky v uplynulom roku zdôraznil, že úhrne tri požiare (dva na obytných budovách a jeden v žatve pšenice) vznikli zväčša kvôli nedbalosti a nepozornosti občanov.

Tri krabice detských kníh do Kovačice zaslala Knižnica Ružinov s vedúcou Dr. Darínou Horákovou

Tri krabice detských kníh do Kovačice zaslala Knižnica Ružinov s vedúcou Dr. Darínou Horákovou

V uplynulom roku DHS Kovačica dosiahol pekné výsledky na obecnej prehliadke požiarnických spolkov v Uzdine, kde dorastenecké tímy získali II. – dievčatá a chlapci – III. miesto. Na obvodovej súťaži v Kovine dievčenský tím kovačického DHS osvojil III. miesto. Keď ide o finančnú správu spolku, tajomník  DHS Vladimir Mađarev povedal, že aj napriek neblahej finančnej situácie v každom požiarnickom spolku, v uplynulom roku kovačickí požiarnici hospodárili hlavne pozitívne, totiž tak, že zvyšok peňazí v hodnote vyše 265 000 dinárov využije na tohtoročné aktivity a potreby v spolku.

Slávnostnú schôdzu spestrili členky ŽSS vedené hudobníkom Pavlom Ďurišom

Slávnostnú schôdzu spestrili členky ŽSS vedené hudobníkom Pavlom Ďurišom

V záverečnej časti zasadnutia Želimír Bolerác, predseda dozornej rady, zdôraznil, že počas činnosti v DHS v uplynulom roku nebolo zaznamenaných žiadnych nedopatrení.

Skôr, než sa výročné zasadnutie hasičov zmenilo na zábavu s hudbou a tancom, v rámci ktorej za hudobného sprievodu Pavla Ďuriša vystúpila aj spevácka skupina pôsobiaca pri Ženskom spolku v Kovačici, vedenie DHS Kovačica si vymenilo priliehavé darčeky s hosťami z Bratislavy, ktorí sa zároveň pričinili aj o to, aby už druhý rok preniesli pozdravy Ružinovskej knižnice a darovali Obecnej knižnici v Kovačici niekoľko desiatok detských kníh.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs