FF Tancuj, tancuj: Absolútny víťaz festivalu je KOS Jednota Hložany

28.máj 2016

FF Tancuj, tancuj: Absolútny víťaz festivalu je KOS Jednota Hložany

Najlepšie tancovali mladší Hložanci

Najlepšie tancovali mladší Hložanci

Zlatú sošku NRSNM ako absolútny víťaz festivalu Tancuj, tancuj… získal KOS Jednota Hložany.

Aj novosadskí šafárikovci to pekne roztočili

Aj novosadskí šafárikovci to pekne roztočili

Prvú  cenu v konkurencii tanečných súborov získala mladšia skupina KOS Jednota Hložany. Druhú cenu získalo SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu a tretiu staršia tanečná skupina KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca.

Šarmantné dievky z Heľpy

Šarmantné dievky z Heľpy

V kategórii speváckych skupín prvú cenu získala dievčenská spevácka skupina Perla Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice. Druhú cenu si vyspievala mužská spevácka skupina SKUS Pivnica z Pivnice a tretiu Domu kultúry Michala Babinku z Padiny.

Hosťujúci súbor Vila z Nového Sadu opäť oduševnil divákov

Hosťujúci súbor Vila z Nového Sadu opäť oduševnil divákov

Najlepším orchestrom na tohtoročnom festivale bol podľa poroty ľudový orchester SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu. Na druhom mieste je orchester SKOS Detvan Vojlovica-Pančevo a treťom ľudový orchester Domu kultúry Michala Babinku z Padiny.

Udelili aj dve špeciálne ceny. Tie sa dostali do rúk členom SKC P. J. Šafárika a KOS Jednota Hložany – dievčenskej speváckej skupine.

Záverečný obraz 46. FFTT: radosť absolútnych víťazov KOS Jednota Hložany

Záverečný obraz 46. FFTT: radosť absolútnych víťazov KOS Jednota Hložany

Odborná porota hodnotiaca výkon speváckych skupín a ľudových orchestrov pracovala v zložení: Juraj Ferík, Jarmila Juricová-Stupavská a Slovenka Benková-Martinková.

Výkon tanečných skupín hodnotili Milorad Lonić, Tatiana Kriváková-Amidžićová a Ján Slávik.

Autorkou scenára tohtoročného festivalu je Katarína Melegová-Melichová a festival moderovali Rastislav Labáth, Hana Tanciková a Monika Bažaľová.

Juraj Bartoš   


  

V Hložanoch dnes prebieha 46. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

DSC_0056

DSC_1008

DSC_0756

DSC_1039

Prvá časť dnešného festivalu patrila speváckym skupinám a orchestrom, ktorí vystupovali v Dome kultúry. O piatej sa účastníci a hostia presunuli do areálu amfiteátra, kde v prvej časti vystúpilo desať tanečných súborov a v druhej časti, ktorá práve prebieha, vystúpi taktiež desať súborov, ako aj hosťujúce súbory z našej krajiny a zo Slovenska.

DSC_0605

DSC_1684

DSC_0894

DSC_0704

DSC_0377

DSC_0235

DSC_1465

DSC_1564

DSC_1826

DSC_0469

DSC_1773

DSC_0662Na úvod festivalu sa prítomným prihovorili predseda MS Hložany Ján Bohuš, predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová, ktorá prečítala aj pozdravný list predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varšu.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs