Zámer nie je komerčný

30.júl 2013

31igorkonik_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: IGOR KONÍK, SPOLUMAJITEĽ BISTRA MLADOSŤ, BRATISLAVA

– Vy a váš spoločník Miloš Toman vlastníte neobvyklé bistro: s interiérom v retro štýle, ale aj so slušnou knižnicou…

– Keďže sme na pôde internátu, čiže vysokej školy a Slovenskej technickej univerzity, napadlo nás, že by takéto zariadenie mohlo byť celkom nápadité a trefné: povedali sme si, že tu urobíme aj knižnicu. Ale nie knižnicu o tom, že človek dôjde a požičia si knižku, ale takú, kde si ju môže zobrať zdarma. Preto sme oslovili neziskovú spoločnosť Dom použitých kníh, ktorá nám aj dala tieto tituly. Tá zbiera knihy tak, že ich berie od ľudí alebo knižníc, ktorí by ich vyhodili: pre nedostatok priestoru, nové vydania alebo preto, že sú poškodené. Veď každý z nás má doma nejakú knižku alebo knihy, s ktorými nevie čo si počať. Kto čo môže, to i prinesie, je to dobrovoľné. Čiže človek môže sem prísť čosi prečítať, môže si knihu požičať, môže si ju zobrať navždy, môže nám iné odovzdať. Túto akciu sme odštartovali vo februári a máme teraz do tritisíc titulov. Tieto stále kolujú a sa dopĺňajú: ľudia donesú nejaké knižky, ale si aj iné zoberú. Sú ľudia, ktorí chodia pravidelne a pravidelne nám aj prinesú iné tituly. Keď si dakto čosi prečíta, môže potom knihu poslať ďalej, alebo si ju nechať, alebo ju vrátiť nám, prípadne dať inému. My neevidujeme, kto si čo požičal, je to čisto na ich uvážení, čo s titulom urobia ďalej. Síce mali sme i pár prípadov, že nám volali ľudia, ktorí si chceli domov zobrať celú policu kníh. Im podľa všetkého nešlo o čítanie, ale o to, aby si takýmto spôsobom vytapetovali časť bytu.

                                                                                  Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs