Ekologická akcia Plechovica k plechovici

31.júl 2013

31Karlovce_JPGDo ekologickej akcie Plechovica k plechovici sa tohto roku zapojilo 130 škôl z celej krajiny. Účastníci akcie nazbierali spolu 3 954 kg plechovíc. Fond Recan z Belehradu ako organizátor akcie odmenil 14 najúspešnejších škôl, medzi ktorými i ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca,  ZŠ 15. októbra z Pivnice a ZŠ 22. júla z Krčedinu (Slankamenské Vinohrady). Po dvaja najusilovnejší žiaci spolu s učiteľkami od 5. do 12. júla pobudli v Ekologickom stredisku Radulovački v Sriemskych Karlovciach. Témou programu v kempe bolo Slnko. Cez rôzne dielne, prednášky, prezentácie, návštevy a vychádzky do prírody žiaci sa zoznámili s využitím slnečnej energie, upevnili si povedomie o význame ochrany životného prostredia a potrebe recyklovania plechovíc, plastových fliaš, papiera a skla. Dozvedeli sa aj o aktivitách krúžkov a ekologických akciách v školách, vymenili si skúsenosti a získali nápady na ďalšiu prácu.

Na fotografii sú odmenení žiaci s učiteľkami z uvedených škôl.

M. K.       

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs