K 10. výročiu založenia NRSNM

31.júl 2013

Pri príležitosti 10. výročia založenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na slávnostnom zasadnutí vo veľkej sieni Zhromaždenia AP Vojvodiny vo štvrtok 1. augusta udelené budú ceny a uznania NRSNM na rok 2013.

Nositelia Ceny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny:

Dr. Bojan Pajtić, predseda vlády AP Vojvodina,

Prof. Žarko Obradović, minister školstva v Srbsku,

Igor Furdík, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade od roku 2005 do roku 2010,

Predrag Marković, predseda Zhromaždenia Srbska (2004 – 2007), minister kultúry (2011 – 2012),

Svetozar Čiplić, minister pre ľudské a menšinové práva (2008 – 2011), sudca Ústavného súdu Srbska.

 

Nositeľ špeciálnej ceny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny:

Dr. Tamás Korhecz, predseda Národnostnej rady madarskej národnostnej menšiny, tajomník pokrajinského sekretariátu pre predpisy, správu, a národnostné spoločenstvá (2000 -2010).

 

Nositeľ zlatej medaily Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny:

Vláda AP Vojvodiny.

 

Nositelia striebornej plakety Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny:

Ministerstvo kultúry a informovania republiky Srbsko,

Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja RS,

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá,

Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie,

Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť,

Kancelária pre ľudské a menšinové práva RS,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Nositelia bronzovej plakety Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny:

Kancelária ochrancu občanov RS,

Pokrajinský ombudsman,

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku,

Svetové združenie Slovákov v zahraničí.

Ceny a uznania udelí predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs