Zaplavené Srbsko

15.máj 2014

Zaplavené Srbsko

Foto: Dušan Perić (Tanjug)

Foto: Dušan Perić (Tanjug)

Silný dážď, ktorý padá už druhý deň, zapríčinil obrovské problémy v celej krajine. Z toho dôvodu vláda Srbska vyhlásila mimoriadnu situáciu v celom štáte.

Najkritickejšia situácia je vo Valjeve, kde sa vyliala rieka Kolubara. Zo svojho koryta sa vyliala aj rieka Despotovica a zaplavila Ibarskú magistrálu medzi mestami Čačak a Gornji Milanovac.

Vo Vojvodine je situácia trochu priaznivejšia. Zatiaľ najväčšie problémy záplavy zapríčinili v osadách okolo Nového Sadu: v Sriemskej Kamenici, Starých Ledincoch, Petrovaradíne, Futogu a Popovici.

Vodný živel má už tri obete. Ministerstvo vnútorných vecí zatiaľ potvrdilo smrť troch osôb, pokým sú dve osoby stále nezvestné.

Zdroj: B92, 021

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs