Rezký Veľkonočný oblievač

17.máj 2014

Rezký Veľkonočný oblievač

Veľkonočný podvečer 21. apríla 2014 v Iloku. Presne sto rokov a deväť dní po tom, čo ilockí Slováci zahrali prvé divadelné predstavenie (Strašidlo Ferka Urbánka). Len čo sa preplnenou sálou Slovenského národného domu v Iloku vznesú prvé takty pesničky Chodíme, chodíme, hore po dedine…, v noblesne zariadenej izbe na javisku, sálajúcej veľkonočným ovzduším, zaznie cengáčik. Hudba utíchne, staršia pani (suverénne ju stvárni Vladimíra Katitićová, rod. Velková), „vdova v najlepších rokoch“, nevrlo otvorí dvere a už frčí dej divadelnej hry Kúpač Igora Krajana. Režisér Daniel Cinkotský jej titulok pozmenil na tunajšie pomery zrozumiteľnejší názov: Veľkonočný oblievač.
Do izby vhupne mladý kúpač alias oblievač Ferko (akoby ho bičakom vystrúhal Ivan Blatnický). Nervózna pani domáca ho usadí a ponúka pálenkou, kým sa nezačne ponúkať sám. Chrumkajúc spoločne veľkonočné dobrôtky rozpradú rozhovor o (ešte akom!) umení. Ona je hrdá na jej Wiehlerove gobelíny a najmä na to, že kedysi hrávala na klavíri, on na svoju zbierku zápalkových nálepiek a že hrával na ústnej harmonike. Až obozretnosť staršej pani klesne, nevolanému hosťovi narastie guráž. Vrhne sa na ňu, premôže ju, zviaže jej ruky-nohy… Len čo schlipne ešte zopár štamperlíkov, vypáči zásuvky, ukoristí šperky a peniažky, do izby môže vstúpiť pekná, pre potreby frašky prirodzene i naivná dievka Tonka (stvárňuje ju Martina Menďanová). Len čo si s veľkonočným kúpačom „začnú rozumieť“, jej tetuška, t. j. stará pani vtrhne do izby, ovalí váľkom po hlave už riadne nachmeleného nevolaného hosťa, omráči ho. Ten sa však čoskoro spamätá a opäť sa strhne trma-vrma, až, samozrejme, zase zaznie zvonec. Po ňom, prirodzene, nasleduje šťastný koniec. Vstúpia dvaja mládenci Rudko (Boris Cinkotský) a Jožko (Vlatko Mučaji), i dvaja muzikanti (Daniel a Denis Dubovskovci). Zo scény sa vyparí veľkonočný oblievač Ferko, na javisko sa vráti hlavná hrdinka staršia pani a opäť je všetko v najlepšom poriadku. Vďačné ilocké obecenstvo odmení hlasným potleskom aktérov za výsledok tvrdej driny. Tá im nepadla ani približne tak ťažko, ako skutočnosť, že Veľkonočného oblievača zahrajú reprízne sotva viac než dvakrát…

20ilokkuupac_JPG                                                                                        Juraj Bartoš

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs