Kúpia služby, nie zariadenia

15.máj 2014

Kúpia služby, nie zariadenia

Po prerušení zmluvy s nemeckou spoločnosťou Wassertechnik (WTE) v Zreňanine pokračujú v pátraní po riešení problému zásobovania pitnou vody. V súlade s tým výborníci Zhromaždenia mesta na zasadnutí koncom apríla dali súhlas k elaborátu, ktorým sa stanovil nový model riešenia. Podstata je v tom, že sa hľadá firma, ktorá pre VKP Vodovod a kanalizácia zabezpečí službu prečisťovania vody, na rozdiel od predtým plánovanej výstavby prevádzky, čiže populárne nazývanej továrne vody.

Občania Zreňaninu sa pitnou vodou zadarmo zásobujú aj na tejto ekostudni v sídlisku Bagljaš

Občania Zreňaninu sa pitnou vodou zadarmo zásobujú aj na tejto ekostudni v sídlisku Bagljaš

– Doterajšie pokusy boli zamerané na vyhľadávanie najlepšieho technicko-technologického spôsobu prečisťovania vody, následkom čoho sme mali nekonečné skúmanie rôznych pilotnýchzariadení bez konečného riešenia. Novou koncepciou je o. i. stanovené, že mesto nebude vkladať prostriedky do výstavby zariadení na spracovanie vody. Určené je aj, že sa dodávka vody musí začať najneskoršie osem mesiacov odo dňa podpísania zmluvy, – povedal Ivan Dević, námestník primátora a koordinátor pracovnej skupiny, ktorá vypracovala elaborát.

– Týmto spôsobom plánujeme čistú a zdravú vodu zabezpečiť do konca roka 2015. Zároveň ušetríme 25,6 milióna eur, čo bola hodnota zmluvy s nemeckou spoločnosťou. Podľa elaborátu cena kubického metra vody nesmie prevýšiť 28 centov, čo je omnoho menej ako cena stanovená zmluvou s WTE.

V elaboráte sa ďalej uvádza, že je koncepcia určená na základe skúseností zo 120 miest, ktoré mali problémy s arzénom vo vode. Opoziční výborníci však nedostali odpoveď na otázku, ktoré sú to mestá, lebo by sa tým, ako povedal I. Dević, významne porušila regulárnosť verejného obstarávania.

V spoločnosti WTE však nechcú prijať zrušenie zmluvy a prostredníctvom svojich právnych zástupcov v Srbsku upozornili VKP Vodovod a kanalizácia, že využijú všetky právne možnosti na ochranu vlastných záujmov. Prerušenie zmluvy o výstavbe zariadení na prečisťovanie vody považujú za právne neopodstatnené. V oznámení sa ďalej uvádza, že podnik WTE do projektu vložil niekoľko miliónov eur a po prerušení zmluvy je nútený žiadať prinavrátenie prostriedkov na súde. Okrem toho sa dožaduje aj výplaty ušlého zisku a odškodného za porušenie dobrého mena spoločnosti.

Opozícia v Zhromaždení mesta vyjadrila obavy, že medzinárodná arbitráž, ktorá sa nachádza vo Washingtone, bude mesto stáť niekoľko miliónov eur, a že celá záležitosť vyšle zlý odkaz potenciálnym investorom, ktorí tu mienili investovať.

Vladimír Hudec

Foto: I. Kecskés

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs