Návrh štatútu Vojvodiny presvedčivo schválili

15.máj 2014

Návrh štatútu Vojvodiny presvedčivo schválili

20zhrom-lsvZo 116 prítomných poslancov pokrajinského Zhromaždenia 99 hlasovalo za Návrh štatútu AP Vojvodiny, 6 hlasov bolo proti, kým sa 11 poslancov nezúčastnilo v hlasovaní, čo presvedčivo potvrdilo, že poslanci v stredu 14. mája schválili Návrh štatútu AP Vojvodiny.

Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny István Pásztor zdôraznil, že konali v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu, ktorý nariadil, aby sa zmenili 2/3 Štatútu pokrajiny. „Myslím si, že sme ukázali, že je možné vytvoriť kompromis medzi rôznymi politickými názormi a v tom zmysle sme produkovali niečo, čo je omnoho významnejšie než samotný text štatútu,“ povedal Pásztor.

Poslanci Ligy sociálnych demokratov Vojvodiny ocenili, že kompromis ohľadom nového štatútu neprinesie žiadnu pozitívnu zmenu. „Vedomí sme si toho, že sa dokument musí schváliť, a preto nebudeme hlasovať proti tomuto návrhu,“ povedal šéf poslaneckého klubu Branislav Bogaroški. „Vedomí sme si aj všetkých nedostatkov rozhodnutia Ústavného súdu a tohto dokumentu, a preto nemôžeme hlasovať ani za schválenie návrhu. Jednoducho, v hlasovaní sa nezúčastnime, lebo máme svoje stanovisko, ktoré sa nezhoduje so stanoviskom väčšiny poslancov.“ Proti návrhu hlasovali poslanci Demokratickej strany SrbskaSrbskej radikálnej strany.

Podľa predsedu vlády AP Vojvodiny Bojana Pajtića zo zasadnutia Zhromaždenia boli zaslané dve správy. Prvá sa vzťahuje na zabezpečenie nezávislosti inštitúciám, ktoré by, ako povedal, aj mali byť nezávislé. „Myslím tu predovšetkým na Ústavný súd Srbska, ktorý niektoré odpísané časti štatútu pokrajiny vyhlásil za neústavné. Druhá správa sa vzťahuje na Ústavu Srbska, ktorá musí byť zmenená. Ústava nie je zladená s európskymi štandardmi a my sme štát, ktorý má európske ambície. Početné jej články sú nejasné a nedopovedané. Ak sa Srbsko chce stať časťou európskej rodiny národov, musí aj zmeniť svoj najvyšší právny akt,“ uzavrel Pajtić.

Pripomíname, že text Návrhu štatútu AP Vojvodiny 8. mája schválil Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny. Po schválení návrhu v Národnom zhromaždení Srbska dokument bude znovu vrátený do pokrajinského Zhromaždenia na potvrdenie.

Novým štatútom namiesto doterajšieho termínu vláda AP Vojvodiny sa bude používať pokrajinská vláda, národnostné spoločenstvá budú  pomenované ako národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, pokým Nový Sad bude administratívnym strediskom, nie hlavným mestom Vojvodiny.

Deň pred zasadnutím pokrajinského Zhromaždenia predsedníčka Zhromaždenia Srbska Maja Gojkovićová vyhlásila, že nový Návrh štatútu je zladený s rozhodnutím Ústavného súdu, ale ním sa nezmenšuje autonómia pokrajiny.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs