Zasadal Aktív riaditeľov škôl

5.máj 2017

Zasadal Aktív riaditeľov škôl

Dnes v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadal Aktív riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.

Na dnešnej schôdzi

Dôraz dali na aktuálnu situáciu v školách so slovenským vyučovacím jazykom v duchu príprav na nasledovný školský rok. Zmapovali nielen súčasný stav, ale aj problémy, v riešení ktorých očakávajú pomoc NRSNM a Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie.

Za prítomnosti námestníčok

Na schôdzi okrem riaditeľov škôl boli prítomné Biljana Kašerićová, úradujúca námestníčka pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, a Milina Chrťanová, úradujúca námestníčka pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Nakoniec uzavreli, že je situácia nie až taká alarmantná, lebo sa všetci v školách maximálne snažia aspoň zachovať existujúci stav, keďže ho už nemožno zlepšiť. Uzhodli sa, že pomoc v riešení eventuálnych problémov ohľadom otvárania oddelení s menším počtom žiakov budú v nasledovnom školskom roku hľadať v pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie.

Ako bolo počuť na schôdzi aktívu, republiková súťaž zo slovenského jazyka pre základné školy bude 27. mája v Kulpínepre stredoškolákov 28. mája v gymnáziu v Báčskom Petrovci.

Na záver sa prítomní riaditelia oboznámili s kalendárom tohtoročných podujatí a schválených programov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre krajanov.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs