Roboty – digitálna gramotnosť

5.máj 2017

Roboty – digitálna gramotnosť

Na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici sa uskutočnila online súťaž žiakov vyšších ročníkov v robotike. Ide o prvú školskú súťaž takého druhu na pôde kovačickej školy, ktorá má za cieľ vzbudiť záujem detí o robotiku a zároveň v nich vyvolať pozitívne spojenie s touto technickou oblasťou.

Súčasné automatické pomôcky -jeden zo základov digitálnej gramotnosti aj na kovačickej ZŠ

S ohľadom na to, že roboty druhu MBot škola získala iba pred takým mesiacom, podľa slov Dariny Poliakovej, profesorky informatiky, ktorá spolu s kolegami Vladimírom Šimekom, prof. matematiky a informatiky a Dušanom Babincom, prof. technického a informatického vzdelávania pripravuje a vedie žiakov v robotickej sekcii, súťaž bola úspešná.

„O túto online súťaž prejavilo záujem niekoľko žiakov a dokonca svojimi vedomosťami v programovaní vynikali žiaci záverečného ročníka ZŠ Jaroslav VeselýStrahinja Radusin, siedmaci Ján Antonio Brezník a Martin Diňa, a Igor Urban, žiak 6. ročníka, ktorí predviedli dospelým, akými spôsobmi sa deti chcú a potrebujú vzdelávať. Súťaž bola pre nich zábavou, ale zároveň aj učením,“ opisuje nadšenie žiakov prof. Poliaková. Predtým, v školskej chodbe bola usporiadaná mini prezentácia robotov pre všetkých žiakov kovačickej ZŠ, ktorí s radosťou a s veľkým záujmom odsledovali akciu.

Žiak záverečného ročníka ZŠ Jaroslav Veselý úspešne naprogramoval svojho MBot robota

Základná škola Mladých pokolení v Kovačici je jedna z 344 škôl v Srbsku, ktorá sa zapojila do akcie Boj o vedomosti Nadácie B92 a získala päť robotov druhu MBot. Zámerom akcie je vybaviť čím väčší počet základných škôl týmito súčasnými automatickými pomôckami, s ktorými sa žiaci vyšších ročníkov v rámci robotickej sekcie budú učiť základy programovania a kódovania. Možnosti týchto automatických zariadení schopných reagovať na podnety okolia sú rôznorodé a žiaci môžu nimi ovládať pomocou PC alebo mobilného telefónu, bluetooth a pod.

Najlepší účastníci prvého kola súťaže zo všetkých základných škôl, ktoré majú tiež takéto roboty, postúpili do ďalších kôl akcie, ktoré sa koncom aktuálneho školského roka skončia finálovým stretnutím v Belehrade.

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs