Skin

6.máj 2017

Skin

Včera večer v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov otvorili výstavu akademického maliara Zvonimíra Pudelku. Výstava nesie názov Skin.

Ide o jedinečnú výstavu, ktorá pozostáva z obrazov, na ktorých je vystavená koža – ovčia a kozacia. Za jedinečnú ju označil aj výtvarný kritik Sava Stepanov, ktorý poznamenal, že publikum aspoň v našich vojvodinských výtvarných kruhoch, nemalo do teraz príležitosť pozrieť si takú výstavu. „V dnešnej dobe je potrebne byť inakší a Pudelka to touto výstavou dosiahol,“ povedal okrem iného Stepanov.

O výstave sa zmienil aj kritik Vladimír Valentík. „Práve v tomto spočíva originalita prejavu, lebo koža ako koža je hádam najstarší odevný predmet do ktorého sa človek ako taký zahaľoval. Koža zostala prítomná v módnom priemysle aj v súčasnosti, hoci my, ľudia z konca 20. zo začiatku 21. storočia západnej civilizácie sme na to citliví. Keď vidíme vystavenú kožu, kožu ako súčasť odevného predmetu máme pocit, že sa tu stala vražda. Vražda živej bytosti.“

Autor výstavy poznamenal, že sa jeho tvorba zakladá na pop kultúre – prepájaní s mediálnym, tradičným. Naznačil, že aj v budúcnosti možno očakávať prírodné materiály v kombinácii s umelými, možno aj kožu exotických zvierat.

Otvoreniu výstavy predchádzala svojrázna performancia, znázorňujúca boj. Boj o vlastnú identitu, o moc vyčleniť sa z pohrôm moderného sveta, ktoré nás obklopujú.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs