Z PRODUKČNEJ BURZY: Cena sóje naďalej rastie

8.máj 2017

Z PRODUKČNEJ BURZY: Cena sóje naďalej rastie

Skrátený pracovný týždeň hneď na začiatku mája sa odrazil aj na obchodovaní na Produkčnej burze v Novom Sade. V dňoch od 3. do 5. mája 2017 bol pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom tovarový obrat nižší o 68,30 %. Finančný obrat bol nižší až o 72,43 %. Okrem kratšieho týždňa na slabé obchodovanie vplývali aj nižšie ceny obilnín.

Na novosadskej burze sa v uvedenom období obchodovalo iba s kukuricou a so sójou. Umelo sušená kukurica (s bezplatným skladovaním do konca mája) sa predávala po 16,80 din/kg (18,48 s DPH). Cena kukurice s vlhkosťou 14,5 % sa pohybovala od 16,60 do 16,70 din/kg (od 18,26 do 18,37 din/kg s DPH). K pádu ceny určite prispel slabší dopyt a nižšie vývozné ceny tejto poľohospodárskej komodity.

Úplne odlišná situácia bola na trhu so sójou. Jej cena stále rastie, jeden kilogram sa predával po 51,20 din/kg (56,32 din/kg s DPH), čo je zároveň jej najvyššia cena od septembra 2014.

Situácia na svetovom trhu

Na svetovom trhu podľa informácií USDA (Ministerstvo poľnohospodárstva USA) pretrváva veľký dopyt po kukurici z USA. K 20. 4. 2017 bolo od začiatku hospodárskeho roka 2016/17 zo Spojených štátov vyvezených až o 62 % viac kukurice ako v predošlom roku. Podobne aj u pšenici došlo k nárastu vývozu o 32 %, u sóje je nárast miernejší, doteraz sa vyviezlo o 15 % viac ako v hospodárskom roku 2015/16.

V Kanade očakávajú vyššie osevné výmery sóje (127,44 % oproti predošlému roku) a tiež repky olejnej (109,92 % oproti vlaňajšku). V Argentíne opäť odhadujú vyššiu úrodu kukurice oproti vlaňajšku o 7 %. U pšenice predpokladajú v hosp. roku 2017/18 zníženie produkcie o 19 %.

Na svetovom trhu cena pšenice potravinárskej sa stabilizovala, až mierne rastie. Cena jačmeňa mierne stúpla. Vo svete sa stabilizuje aj cena kukurice.

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs