Volebné snemovanie novinárov

7.máj 2017

Volebné snemovanie novinárov

Je postavenie novinárov také, že už horšie nemôže byť, alebo je priam úmerné dobe, ktorú práve zrkadlí? Akými aktivitami a čim všetko žilo v uplynulých rokoch  Združenie novinárov Srbska počítajúce približne dve tisúce členov? Ako odolať všetkým problémom, skúškam a nástrahám, ktoré žurnalistom táto doba prináša?

Z hlasovania za nové vedenie UNS

Je to iba časť otázok nastolených na víkendovom volebnom snemovaní novinárov, ktoré sa 6. mája konalo v Ivanjici. Pred súvahou štvorročnej práce, účastníkom sa namiesto oprávnené neprítomnej doterajšej predsedníčky Ljiljany Smajlovićovej, prihovoril doterajší podpredseda Združenia novinárov Srbska Zoran Stanojević.

Ako vyzdvihol, odkedy sa zaoberá novinárstvom a je to už dlho, situácia v ňom nebola nikdy dobrá, rovnako tak, ako čo  nikdy nebola až natoľko zlá, koľko je v súčasnosti.

Nino Brajović

To sa nepriamo mohlo vycítiť aj zo slov štátneho tajomníka Ministerstva kultúry a informovania Nina Brajovića, ktorý poukázal na až drastický pokles prostriedkov vyčleňovaných na informovanie. Zrkadlí sa to aj skutočnosti, že sa namiesto dvoch percent žiadaných na lokálne informovanie, teraz nároky znížili na jedno percento a otázne je či sa aj to dosiahne.

Veľa skúšok

Správu o činnosti v rokoch 2013-2017 prezentoval predseda  Výkonného výboru  UNS Peter Jeremić. Dôraz položil na zmeny novinárskeho Kódexu,  uplatnenie mediálnych zákonov a následky mediálnej reformy, tiež na  projektové spolufinancovanie mediálnych obsahov verejného významu, ako aj na útoky, urážky, hrozby a nátlaky na novinárov a médiá, ktorých bolo ozaj mnoho: takmer 500 rôznych druhov za štyri roky.

Hoci bol zahlásený ako osobitný bod rokovacieho programu, v sobotu sa nekonala nadovšetko potrebná rozprava o postavení novinárov a médií. Tá sa v približne päťdesiat stranovej práve vyjadruje základnou konštatáciou, že sú novinári spokojní svojou robotou – asi by ju bez toho ťažko vôbec robili v takýchto podmienkach – no zďaleka nie aj svojim spoločenským a veľmi zlým finančným postavením a ohodnotením.

Z rozpravy

Účastníci zhromaždenia

V neveľmi dlhej rozprave  Miomir Filipović zo Sriemskej Mirovice poukázal aj na niektoré pozitívne aspekty privatizácie. Ide napríklad o to, že sú lokálne  Sriemske noviny kvalitnejšie ako predtým a majú i päť nových príloh pre dedinu.

Nový predseda UNS Vladimir Radomirović

Kosta Garić z RTS sa zasadil za väčší vplyv novinárov na vynášanie zákonov, ako aj za ziskanie statusu úradnej osoby pre žurnalistov, tiež za uvedenie ich licencií. Tieto označil za možný spôsob čeliť niektorým nekalým javom ako je napriklad plagiátorstvo na internete.

V sobotu je zvolené aj nové vedenie ZNS, v čele ktorého v nadchádzajúcom období bude majiteľ webovej stránky Pištaljka Vladimir Radomirović.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs