Piata žiacka Biblická olympiáda

6.máj 2017

Piata žiacka Biblická olympiáda

Biblická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z predmetu náboženská výchova. Ide už o piaty ročník tejto súťaže u Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorý dnes prebiehal v Báčskom Petrovci.

– Začalo sa to pred piatimi rokmi v Hložanoch, kedy sa uskutočnila prvá biblická olympiáda u nás. Pokračovalo to potom v Starej Pazove, Selenči, Aradáči a teraz v Petrovci, – povedala nám na úvod v mene organizátorov farárka Jasmina Kotasová-Medveďová a pokračovala slovami: – V Petrovci súťažia 52 žiakov, ktorí navštevujú hodiny náboženskej výchovy v našej cirkvi, ale sú tu aj z iných cirkví tiež, ktorí chodia na evanjelické náboženstvo v základných a stredných školách. Väčšina účinkujúcich sú žiaci vyšších ročníkov základnej školy, ale máme aj troch z prvého stupňa a jedenástich žiakov stredných škôl.

Piatykrát

Témou tohtoročnej Biblickej olympiády je starozmluvná postava prorok Eliáš, ktorý je opísaný v prvej a druhej knihe kráľov. Ide prevažne o vedomostnú olympiádu. Motiváciou je, aby deti študovali Písmo sväté, aby sa v ňom vzdelávali.

Do Petrovca dnes pricestovali žiaci a ich pedagógovia z trinástich prostredí: z Kysáča, Starej Pazovy, vrátane Slankamenských Vinohradov, Aradáča, Selenče, Lalite, Pivnice, Kulpína, Hložian, Šída, Silbaša, Nového Sadu, Suseku a domáci Petrovčania.

Po príchode účastníkov do slávnostnej siene gymnázia privítali ich J. Kotasová-Medveďová a riaditeľka gymnázia Anna Medveďová. Nasledoval kratší program, vrátane symbolického pálenia olympijskej fakle. Po vysvetlení pravidiel súťaže, žiakov zadelili do skupín. Rozdelení v jednotlivých triedach účinkujúci potom riešili prichystané testy.

V pokračovaní sústredenia nasledovalo aj kamarátenie, obchôdzka znamenitostí Petrovca kostolov a Galérie Zuzky Medveďovej, tiež i kultúrno-umelecký program. V poobedňajších hodinách ešte vyhodnotia testy, vyhlásia najúspešnejších a podelia odmeny.

Piata Biblická olympiáda sa uskutočnila pod patronátom Slovenskej evanjelickej a. v .cirkvi v Srbsku, ako aj po minulé roky a tohto roku ako spoluorganizátor účinkovalo aj petrovské gymnázium.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs