Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament

20.jún 2019

Zasadal báčskopetrovský lokálny parlament

Rozsiahla rozprava o závažnejších bodoch rokovacieho programu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec bola príznačná pre včerajšie predvečerné zasadnutie, ktoré sa predĺžilo až do neskorších nočných hodín.

Navrhnutých a spracovaných bolo deväť bodov. Už pri návrhu rokovacieho programu schôdze báčskopetrovského lokálneho parlamentu nastala ostrá diskusia. Výborníci Miroslav Čeman, Spasoje Prodanov a Ondrej Fekete mali námietky, že do rokovacieho programu nebola zaradená správa o koncomájovej návšteve predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho Báčskemu Petrovcu.

Pripomienky boli dané hlavne na zoznam prítomných hostiteľov tejto vysokej návštevy zo Slovenska. Diskutujúci poukázali na to, že na zozname neboli niektorí významní dejatelia našej komunity. A podľa ich slov aj niektorí výborníci ZO boli v tej skupine, ktorá zo zoznamu bola vyškrtnutá iba pár hodín pred návštevou a bolo im oznámené, že nemajú byť na privítaní prítomní.

Preto si spomenutí výborníci žiadali do rokovacieho programu zasadnutia zhromaždenia zaradiť aj správu o návšteve premiéra slovenskej vlády, aby aspoň tak získali informácie o tejto návšteve. Predseda ZO Ján Šuľan nakoniec rozhodol, že táto správa bude zaradená do nasledovného zasadnutia zhromaždenia v júli.  

Následne bol vynesený Rokovací poriadok Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Správu o realizácii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec v roku 2018 bližšie ozrejmila vedúca pre rozpočet a financie Anna Vrbovská. Vynesené bolo aj uznesenie o postupe scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec, čiže ide o štrnásť bytov v predaji.

Hospodárenie Progresu a prostriedky pre médiá

Správu o realizácii ročného Programu hospodárenia VKP Progres za rok 2018 podrobnejšie sprítomnil riaditeľ Ljubomir Kabić. Hovoril o náplni práce podniku a realizácii v segmentoch, ktorým sa Progres venuje. Otázky výborníkov sa medziiným vzťahovali na počet zamestnaných v Progrese a na súdny proces, ktorý má súvise s garážami, ktoré Progres roku 2017 dostal na použitie od lokálnej samosprávy.

Na otázku výborníkov o akom súdnom procese sa jedná, riaditeľ Kabić vysvetlil, že ide o to, že podnik Agropetrovec súvise so spomenutými garážami súdi lokálnu samosprávu a VKP Progres. Súdny proces je v postupe. Riaditeľ vysvetlil, že majú na neurčitú dobu zamestnaných 26 robotníkov. Angažujú aj robotníkov na určitú dobu, aby sa mohli načas urobiť práce v doméne pôsobenia podniku. Poukázal na skutočnosť, že robotníkov majú málo a práce je veľa.

Najdlhšia diskusia sa vzťahovala na Správu o spolufinancovaní realizácie projektov pre uskutočnenie verejného záujmu v oblasti verejného informovania na území obce Báčsky Petrovec v roku 2018. Na tieto potreby vlani boli vyčlenené z obce 4 milióny dinárov na financovanie médií, ktoré väčšinou neboli z územia obce.

Práve preto výborníci z opozičných strán mali námietky, že sa peniaze občanov báčskopetrovskej obce trovili na média z iných prostredí, teda mimo obce. ktoré sa na území obce málo sledujú. Na druhej strane prostriedky neboli dané tunajším médiám, ktoré sústavne informujú o udalostiach v Báčskopetrovskej obci.

Na tento rok je na spomenuté účely určené 5 miliónov dinárov a prostriedky sú ešte nie rozdelené. Rozprava bola tak búrlivá, že ju predseda zhromaždenia Ján Šuľan musel prerušiť. Správa nakoniec predsa bola schválená a pripomienka opozície bola, aby sa tohto roku dbalo, ktorým médiám sa prostriedky podelia.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs