Zasadnutie NRSNM v Lugu sa neuskutočnilo pre nedostatok kvóra

3.júl 2017

Zasadnutie NRSNM v Lugu sa neuskutočnilo pre nedostatok kvóra

Aj keď bola plánovaná 16. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa v sobotu v Lugu neuskutočnila. Dôvodom je to, že na zasadnutie prišlo len 11 členov našej národnostnej rady z úhrnného počtu 29 členov, takže na realizovanie zasadnutia nemali kvórum.

Nedostatok potrebného počtu členov na realizáciu schôdze konštatovala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a prítomných informovala o tom, že sa schôdza nerealizuje.

Schôdza NRSNM sa nerealizovala

Okrem iného, členovia NRSNM mali rokovať o schvaľovaní Rozhodnutia o odstúpení od Zmluvy uzatvorenej medzi NRSNM a Galériou insitného umenia, o schvaľovaní zakladania Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici, o schvaľovaní rozhodnutia o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici.

Člen NRSNM Pavel Surový

Na rokovacom programe bol aj návrhu členov správnej a dozornej rady Pamätného domu Martina Jonáša, zmeny a doplnky štatútu NVU Hlas ľudu, ako aj schvaľovanie protokolu o spolupráci medzi NVU Hlas ľudu a SVC. Členovia sa tiež mali vyjadriť o zmenách a doplnkoch štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, o Múzeu vojvodinských Slovákov a ďalších bodoch rokovacieho programu.

Predsedníčka Tomanová-Makanová v súvislosti s nerealizovanou schôdzou v Lugu povedala, že zasadnutie by nebolo zvolané, keby predtým neexistoval súhlas väčšiny členov NRSNM na jeho uskutočnenie.

Konštatovala, že prítomných bolo iba 11 členov a preto sa zasadnutie nemohlo začať. Mieni tiež, že sa veľmi rýchlo dozvedia o tom, prečo členovia NRSNM do Lugu na zasadnutie neprišli a potom bude informovaná aj verejnosť.

Z druhej strany, člen rady Pavel Surový v tomto kontexte vyhlásil, že predsedníčku NRSNM nepodporuje väčšina členov a podľa jeho slov, neoceňujú pozitívne jej prácu a body rokovacieho programu, ktorý bol navrhnutý. Dodal, že by sa problémy u Slovákov mali riešiť dialógom a nie konfrontáciou.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.