Záverečný galaprogram v Kysáči

15.dec 2013

Záverečný galaprogram v Kysáči

Ján Slávik a Ľudmila Berédiová-Stupavská

Ján Slávik a Ľudmila Berédiová-Stupavská

Záverečným galaprogramom v Kysáči v sobotu 14. decembra korunovali oslavy 240. výročia príchodu Slovákov do tejto osady, ktoré si pripomínali počas celého roka mnohými podujatiami. V rámci programu si pripomenuli dejiny Kysáča, ale aj život a činnosť v súčasnosti. Vystúpili početní ochotníci, a ukázali bohatú kultúrnu zložku svojej osady.

Osamelí mladíci

Osamelí mladíci

Početní hostia svojou prítomnosťou poctili toto podujatie. Medzi nimi boli Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia APV, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Mlađan Dinkić, poslanec v Národnom Zhromaždení Srbska, Jozef Sabo, poradca veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku, Anna Vozárová, výborníčka v Zhromaždení mesta Nový Sad, Mikuláš Dzurinda, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Jozef Nemec, starosta družobnej obce Hontianske Nemce, Samuel Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu, predstavitelia mnohých MOMS, a domáci predstavitelia cirkví, školy, škôlky, KIS a relevantných subjektov v Kysáči.

DFS Vienok

DFS Vienok

Vďaka video bimu si prítomní, ktorí veľkú sieň KIS vyplnili do posledného miesta, mohli vizuálne dotvoriť všetko, o čom sa hovorilo na javisku, tak z minulosti ako i zo súčasnosti Kysáča. Scenár programu mala na starosti Ľudmila Berediová-Stupavská, réžiu Ján Slávik, konferansu Michal Ďurovka a Daniela Ďukićová.

E. Šranková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs