Zelená konferencia pre zelenú energiu

25.sep 2015

Zelená konferencia pre zelenú energiu

????????????????????????????????????

Ak minulé storočie bolo érou ropy, teda fosílnych palív, tak je toto nedvojzmyselne dobou obnoviteľných zdrojov energie: slnka, vody, vetra, biomasy… Racionálne využívanie neobnoviteľných a väčšie presadenie obnoviteľných energetických zdrojov  je pilierom energetickej stability, opierajúcich sa o štyri, prípadne päť základných stĺpov: energetické potreby, bezpečné zásobovanie, energetickú účinnosť , adekvátnu odpoveď na klimatické zmeny. To všetko si samozrejme žiada a potrebuje úmerné zdroje financovania.

Uplynul presne rok a dva týždne od chvíle keď 10. septembra 2014  bola spustená do prevádzky prvá fotovoltaická elektráreň vo Vojvodine. Konkrétne slovenský investor Prima Energy preinvestoval 1,8 mil. eur a za dosť krátky čas , necelé štyri mesiace dal do prevádzky jeden z najväčších solárnych parkov v Srbsku, kapacity  1 MW, rozprestierajúci sa na rozlohe 2,5 ha kde je nainštalovaných 4500 fotovoltaických panelov.

Vstupný prejav ekonomickej diplomatky Heleny Mravíkovej

Vstupný prejav ekonomickej diplomatky Heleny Mravíkovej

Bohaté slovenské skúsenosti v energetike sa zase prejavili i 24. septembra, keď sa v Master stredisku Novosadského veľtrhu konala zelená konferencia v prospech zelenej energie. U nás je to pole, ktoré by potrebovalo oveľa hlbšiu orbu ako dnes, zvlášť vzhľadom na  badateľnú disproporciu medzi možnosťami ktorými disponujeme a efektivitou ich využívania. Veď je len Vojvodina obrovskou zásobárňou biomasy, dodnes neúplne a neracionálne využívanej.

Na štvrtkovej konferencii tematicky upriamenej na obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť v praxi, s usporiadateľským podpisom  skupiny IMAO a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, účastníci tak domáci, ako i zahraniční, predstavitelia zainteresovaných spoločností a partnerov, pokrajinskej vlády, veľtrhu a iných foriem  mali príležitosť presvedčiť sa o možnostiach získať elektrickú teplotu a prúd z obnoviteľných zdrojov, poinformovať sa o skúsenostiach investorov pri stavaní bio plynových staníc všimnúť si príslušné predpisy, dekréty a podnety, vôbec dostať možnosti uplatnenia obnoviteľných zdrojov o stupienok vyššie.

 Čosi aj z čínskych skúseností


Čosi aj z čínskych skúseností

Vo vstupnom prejave, na začiatku ktorého účastníkov pozdravila v mene veľvyslankyne SR v Srbsku Inž. Dagmar Repčekovej a Ambasády SR v Belehrade,  ekonomická diplomatka pani Helena Mravíková sa zmienila o súčasných environmentálnych problémoch, podčiarkujúc nutnosť pôsobiť na ekologickom pláne synchronizovanejšie a koordinovanejšie a investovať viac  prostriedkov do nových a čistých technológií. Zároveň tlmočila ochotu podeliť sa s nami o skúsenosti v oblasti zelenej energie a energetickej účinnosti. Podľa pokrajinského tajomníka pre energetiku a minerálne zdroje Nenada Stankovića zelená energia je energiou budúcnosti a jedna z hybných síl hospodárskeho a celkového rastu.

Na to, ako  obnoviteľne zdroje účinne využívať  poukázali predstavitelia spoločnosti IMAO, ktorá, hoci založená len v roku 2008, sa úspešne etabluje tak na slovenskom, ako aj na trhoch ďalších piatich balkánskych krajín vrátane Srbska. V duchu hesla  aj idey ožijú. A keď je  v tesnom závese za nimi aj prax, tak sa energetická stabilita ani nezdá nezdolateľnou rovnicou. Ibaže sa treba už teraz  vážne ňou zaoberať a pritom sa riadiť skúsenosťami iným. Napríklad Slovenska, ktoré nám má čo v tejto oblasti povedať.

                                                                                     Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs