Vo vojvodinskom zhromaždení dnes bola konferencia o rodovo citlivých jazykoch

25.sep 2015

Vo vojvodinskom zhromaždení dnes bola konferencia o rodovo citlivých jazykoch

V Novom Sade dnes pri príležitosti pripomínania si Európskeho dňa jazykov prebiehala odborná konferencia o rodovo citlivom jazyku a používaniu materinských jazykov na území Vojvodiny, ktorú zorganizovalo Zhromaždenie Vojvodiny.

Európsky deň jazykov sa oslavuje 26. septembra, keď bol v roku 2001 schválený  Radou Európy ako spôsob poukázania na jazykové rozdiely a afirmácie potreby po komunikácii s inými za účelom búrania jazykových a kultúrnych bariér.

Maja Sedlarevićová, pokrajinská poslankyňa a doktorandka Strediska pre rodové štúdie Univerzity v Novom Sada, ktorá viedla konferenciu poznamenala, že je potrebné zabezpečiť väčiu zastúpenosť tak materinských jazykov, ako aj rodovo citlivých jazykov.

Na konferencii hovorili aj renomovaná profesorka psycholingvistiky Dr. Svenka Savićová, námestníčka Pokrajinského ochrancu občanov Danica Todorovová, pokrajinské poslankyne a iné odborníčky.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs