9. Fórum o organickej výrobe v Selenči

26.sep 2015

9. Fórum o organickej výrobe v Selenči

HostiaAj v tomto roku sa Selenča stala miestom, na ktorom sa stretli priaznivci a fanúšikovia zdravého života a organickej výroby.

V piatok 25. septembra už po deviaty raz v organizácii Centra pre organickú výrobu Selenča (COPS), Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou NitraUniverzitou v Novom Sade za podpory Vlády Vojvodiny a Európskej podnikateľskej siete prebiehalo medzinárodné Fórum o organickej výrobe. Hlavnou témou bola Distribúcia organických výrobkov na domácom a zahraničnom trhu.

Vladimír Vozár

Vladimír Vozár

Srbsko aj napriek mnohým ťažkostiam má obrovskú šancu stať sa významným vývozcom bio produktovorganických potravín. V európskych krajinách je po takýchto výrobkoch aj napriek vyššej cene stále väčší dopyt. Aby aj naši domáci výrobcovia mohli vyvážať do zahraničia, potrebné je predovšetkým zväčšiť plochy pod organickou výrobou, zabezpečiť stabilnú výrobu a to všetko za intenzívnejšej podpory samotného štátu pri distribúcii na zahraničný trh.

Na tomto veľmi zaujímavom podujatí sa stretli výrobcovia, rôzne firmy, vedecké a štátne inštitúcie z viacerých krajín. Pri organizácii okrem zakladateľov a členov Centra pre organickú výrobu nápomocní boli EkoRuralNet z Chorvátska, Vojvodinský klaster organického poľnohospodárstva, Regionálna rozvojová agencia APV. Nový inovačný prístup pri organizácii tohtoročného Fóruma skvalitnil celé podujatie, ktoré bolo podelené na štyri súbežne prebiehajúce časti.

V prvej sekcii sa prítomným prihovorili a so svojimi skúsenosťami sa podelili domáci malí organickí výrobcovia, medzi ktorými nechýbal ani dobre známy pestovateľ organickej zeleniny Vladimír Vozár z Kysáča.

DetiV druhej sekcii prebiehal okrúhly stôl na tému Ako zlepšiť vývozné možnosti organických výrobcov, kde rokovali veľkí výrobcovia s predstaviteľmi štátu medzi iným aj o možnostiach uchádzania sa o finančné prostriedky z predprístupových fondov EÚ.

V tretej sekcii prebiehalo Medzinárodné podnikateľské stretnutie AgroOrganicB2B, kde sa stretli mnohí podnikatelia, výrobcovia, spracovatelia organických výrobkov, aby nadviazali vzájomnú spoluprácu.

Vo štvrtej sekcii sa stretli predstavitelia rôznych inštitúcii (fakulty, vedecké inštitúty,…) a všetci tí, ktorí sa zaoberajú aj problematikou ekologickej výroby a ktorí na akýkoľvek spôsob môžu pomôcť (písanie projektov,…). Tu sa debatovalo na tému Spolupráca na rozvoji spoločných projektov.

Ani v tomto roku nechýbala výstava tradičných potravín, rôznych sladkých a slaných jedál pripravených z organických výrobkov, ktorá kvôli nepriaznivému počasiu bola nainštalovaná vo vnútorných priestoroch reštaurácie Business Club.

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs