27. PETROVSKÝ MARATÓN: Dažďu viseli nohy, ale predsa…

27.sep 2015

27. PETROVSKÝ MARATÓN: Dažďu viseli nohy, ale predsa…

DSC_8548_resize

Na štarte škôlkarov

Aj tohto roku organizátori 27. Petrovského maratónu bežcom a chodcom za zdravím ponúkli zdolať petrovské ulice a uličky, nábrežie kanála D-T-D a jarmočnisko.

Prichystané dráhy v rámci tradičného Petrovského maratónu boli štandardné. Pre deti od 200 m do 2 km a pre dospievajúcu mládež a seniorov v dĺžke 4 a 8 km. Kto chcel, mohol si navliecť kolieskové korčule a tiež si zdatne zašportovať.

Hoci dažďu od rána viseli nohy, predsa zhovel a tak dnes predpoludním deň bol určený pre pohyb alebo pobyt v prírode, na širokom, otvorenom, voľnom panónskom priestore. Všetci tí, ktorí si zaumienili vyskúšať svoje nohy a výdrž na 27. Petrovskom maratóne sa s úsmevom a v dobrej nálade dostavili na športové ihriská vedľa Základnej školy Jána Čajaka a tí starší pred pomník na Námestie slobody.

Punkt pred pomníkom pre prihlasovanie sa bežcov

Punkt pred pomníkom pre prihlasovanie sa bežcov

Postrehli sme prítomnosť žiakov zo všetkých základných škôl v obci, ale aj širšie, ako aj gymnazistov, ostatnú mládež, dokonca aj celé rodiny, ktoré prišli svojou účasťou podporiť toto tradičné športové podujatie. A to bez akýchkoľvek nárokov na odmeny alebo honoráre. Všetci tí, čo prešli dráhu mali zadosťučinenie, že ju predsa zdolali a že boli aktívni. Aktívni boli aj niektorí veteráni, ktorí na Petrovskom maratóne nechybujú po celé toto štvrťstoročie.

Tí najvytrvalejší a najšikovnejší predsa dostali aj medaily a diplomy a zastali si na piedestál víťazov, ale treba však povedať, že víťazmi Petrovského maratónu sú všetci, ktorí behom, aj pomalším krokom a vo vzájomnom kamarátskom povzbudzovaní dobehli, či dokráčali do cieľa.

Jaroslav Čiep

Príhovor predsedu obce pred štartom na dráhach 4 a 8 kilometrov

Príhovor predsedu obce pred štartom na dráhach 4 a 8 kilometrov

 

DSC_8618_resize

Nie je podstatné zvíťaziť, dôležité je účinkovať

Víťazi PM – bežci na dráhe 8 km

Víťazi PM – bežci na dráhe 8 km

Víťazky PM – bežkyne na dráhe 8 km

Víťazky PM – bežkyne na dráhe 8 km

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs