Kádrové zmeny aj v Kysáči

26.sep 2015

Kádrové zmeny aj v Kysáči

Návrh kádrových zmien za hovorňou zdôvodnil Aleksandar Milovančev, predseda Komisie pre kádrové, administratívne a mandátno-imunitné otázky (Foto: E. Šranková)

Návrh kádrových zmien za hovorňou zdôvodnil Aleksandar Milovančev, predseda Komisie pre kádrové, administratívne a mandátno-imunitné otázky (Foto: E. Šranková)

Po letnej prestávke výborníci Zhromaždenia mesta Nový Sad včera opäť zasadali. Ako to často býva, schôdza aj tentoraz bola maratónová a trvala takmer do 23. hodiny.

Prvým bodom na zasadnutí bola demisia Dejana Mandića na funkciu člena Mestskej rady Mesta Nový Sad. D. Mandić bol poverený financiami a hneď na tomto zasadnutí ho zvolili za úradujúceho riaditeľa VP Ústav pre výstavbu mesta. Na tejto funkcii vystriedal doterajšieho riaditeľa Gorana Višnjića, ktorý podal demisiu.

Tajným hlasovaním na včerajšom zasadnutí za členku Mestskej rady Mesta Nový Sad zvolili Aleksandru Radakovú, ktorá doteraz bola úradujúca náčelníčka v Mestskej daňovej správe.

Ku kádrovým zmenám prišlo aj v Organizačnom výbore pre realizáciu iniciatívy, aby sa Nový Sad kandidoval na európske mesto kultúry v roku 2021, kde doterajšieho člena Andreja Fajgelja vystriedal Nemanja Milenković. Novými členmi vystriedali aj doterajšieho predsedu a členov Mestskej volebnej komisie.

K zmene prišlo aj v čele VP Športové a podnikateľské stredisko Vojvodina, kde Milana Balaća vystriedal Aleksandar Šukić.

Tajné hlasovanie – voľba členky Mestskej rady Mesta Nový Sad  (Foto: E. Šranková)

Tajné hlasovanie – voľba členky Mestskej rady Mesta Nový Sad (Foto: E. Šranková)

Keď ide o zmenu riaditeľov k tej prišlo aj v Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne stredisko Kysáč (KIS). Ako sa uvádza v materiáloch, pripravených pre piatkové zasadnutie Zhromaždenia mesta, Anna Chrťanová-Leskovac podala neodvolateľnú demisiu na funkciu riaditeľa z osobných dôvodov. Za úradujúceho riaditeľa tejto ustanovizne vymenovali Pavla Surového, po vymenovanie riaditeľa na základe verejného súbehu, a najdlhšie do šesť mesiacov.

Výborníci okrem týchto otázok rokovali aj o celom rade iných, dokopy o 85-tich bodoch rokovacieho programu.

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs