Ženy v politike pre ženy v biznise

14.okt 2015

Ženy v politike pre ženy v biznise

V Podnikateľskom a inovačnom centri v Báčskom Petrovci práve uzavreli okrúhly stôl a zhodnotili či je Petrovec atraktívny pre rodinu a biznis.

Konkrétne návrhy petrovských žien pre národnú Stratégiu rodovej rovnosti

Konkrétne návrhy petrovských žien pre Národnú Stratégiu pre rodovú rovnosť

Z avizovaného okrúhleho stola v Báčskom Petrovci, jedného z piatich zorganizovaných v tomto mesiaci vo Vojvodine, ženy navrhovali konkrétne opatrenia pre Báčskopetrovskú obec, ale aj pre národnú Stratégiu pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 2016 – 2020, ktorú v týchto dňoch nastolila aj Vláda Srbska.

Hoci na uvedené podujatie organizátori – Akadémia podnikania žien – a jej vedúca Jana Zabunovová pozvali aj predstaviteľky zákonodarnej moci, teda výborníčky v obecnom parlamente, z ôsmych pozvaných žien v politike prítomné boli iba Katarína Zorňanová a Milota Tótová,  takže avizované prezentovanie ekonomického programu jednotlivých politických strán, resp. opcií, ktoré reprezentujú, na tomto fóre vystali.

Na okrúhlom stole niekoľko miestnych podnikateliek, žien v politike a  predstaviteľka gymnázia prediskutovali aktuálny stav a (ne)spoluprácu s lokálnou samosprávou. Podľa slov aktérok v obci chýba vôľa vytvoriť pozitívne ovzdušie na podnikanie ako mužov, tak aj žien. Zároveň si vypočuli aj novinky v úverovaní podnikateľov v podaní predstaviteľov Banca Intesa.

Projekt Ženy v politike pre ženy v biznise realizuje Akadémia podnikania žien v spolupráci s partnerskými organizáciami z piatich vojvodinských miest a obcí (Kikinda, Pančevo, Žitište, Báčsky Petrovec a Šíd), s podporou amerického veľvyslanectva v Belehrade.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs