Nová energia

15.okt 2015

Nová energia

V BELEHRADE PREBIEHALA MEDZINÁRODNÁ REGIONÁLNA KONFERENCIA O ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI                           

Veľvyslanec Dánska Michael Borg-Hansen

Veľvyslanec Dánska Michael Borg-Hansen

Najlacnejšia energia je tá, ktorú nepoužívame. A energetickú účinnosť plným právom nielen možno, ale i treba zaraďovať do nových zdrojov energie.

Tieto dva odkazy poznačili priebeh dnešnej medzinárodnej konferencie o energetickej účinnosti, prebiehajúcej v hale číslo 1 veľtrhu a usporiadanej Belehradským veľtrhom a asociáciou NALED.

Dominovali jej štyri témy: regulačný rámec a zlaďovanie s príslušnými európskymi direktívami, nové modely financovania s dôrazom na verejno-súkromné partnerstvá, otázka úspor energie a používania jej obnoviteľných zdrojov, ako aj možnosti využitia európskych a bilaterálnych fondov na podnecovanie energetickej účinnosti.

 

Hlavní hostia panelu, ktorý dominoval dnešným snemovaniam o energetike

Hlavní hostia panelu, ktorý dominoval dnešným snemovaniam o energetike

Osobitnú váhu mali rady hostí tak zo susedného Chorvátska, vzťahujúce sa na niektoré aspekty prístupového procesu v tejto oblasti, ako aj predstaviteľov vyvinutých európskych krajín, ktoré už dávno zdolali púť na ktorej my práve sme. Tak veľvyslanec najmenšej škandinávskej krajiny Dánska Michael Borg-Hansen podčiarkol, že sa jeho krajina ešte pred niekoľkými desaťročiami začala zaoberať problematikou úspor a zefektívnenia energie. Jedným z následkov je, že sa jej od roku 2000 doteraz, hrubý národný produkt zvýšil o približne štyridsať percent, kým v rovnakom čase spotreba energie klesla o sedem percent.

Účastníci konferencie o energetickej účinnosti vo verejnom a súkromnom úseku

Účastníci konferencie o energetickej účinnosti vo verejnom a súkromnom úseku

Podpredsedníčka Správnej rady NALED Ana Brnabićová vyzdvihla, že absencia energetických úspor automatický znamená vstup do špirály rýchleho rastu spotreby energie, vyšších nákladov a nezrealizovania stanovených cieľov, vzťahujúcich sa na podiel obnoviteľných zdrojov v celkovej spotrebe energií. A to by bola riadna záťaž pre našu, beztak neveľmi stabilnú ekonomiku.

                                                                      Oto Filip

 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs