270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

16.okt 2015

270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine

Účastníci konferencie a hostia

Účastníci konferencie a hostia

Na Filozofickej fakulte v Novom Sade dnes prebiehala Medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine, ktorú zorganizovali Oddelenie slovakistiky a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Finančne podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Filozofická fakulta.

Konferenciu zorganizovali pri príležitosti 270. výročia od príchodu Slovákov na Dolnú zem, čím sa, ako v príhovore poznamenala vedúca Oddelenia slovakistiky prof. Dr. Jarmila Hodoličová, hlásia k odkazu našich predkov a udržiavajú tradíciu rozvíjania slovenského jazyka, literatúry, histórie a vôbec vedy v našom prostredí.

Konferencie sa zúčastnilo 60 odborníkov zo Slovenska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Macedónska, Česka, Kanady, Austrálie a, samozrejme, zo Srbska.

prof. Dr. Jarmila Hodoličová

prof. Dr. Jarmila Hodoličová

Počas celého dňa účastníci pracovali v troch sekciách – historickej,  jazykovej a literárnej.

Vedúca Oddelenia slovakistiky Jarmila Hodoličová konferenciu zhodnotila veľmi pozitívne: „Konferencia priniesla pozitívne výsledky. To čo som očakávala sa aj splnilo. Presvedčila som sa, že referenti veľmi sledujú našu jazykovú, literárnu a kultúrno-historickú oblasť. Prípravy trvali veľmi dlho, všetci referenti poslali svoje abstrakty, takže máme aj knihu abstraktov. Očakávame, že do konca roka všetky príspevky budú pripravené do tlače a v budúcom roku vyjde zborník z tejto konferencie,“ povedala.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs