Staropazovskí výborníci schválili tretí opravný rozpočet

17.okt 2015

Staropazovskí výborníci schválili tretí opravný rozpočet

Ústredným bodom včerajšieho 35. zasadnutia Zhromaždenia obce Stará Pazova bolo schvaľovanie opravného rozpočtu Obce Stará Pazova na rok 2015.

V rozprave o treťom opravnom rozpočte v sume 3.132.584 000,00 dinárov Srđo Komazec, výborník SRS sa zaujímal o deficite, ktorý vynáša 125 miliónov dimárov.

43zhromazdenie

Z piatkoveho zasadnutia ZO Stará Pazova (Foto: A. Lešťanová)

Na položenú otázku odpovedal Miodrag Teodorović, náčelník Oddelenia pre financie Obce Stará Pazova a povedal, že je deficit krytý obecnými cennými papiermi.

– Ide o účelové prostriedky troch významných investícií a to investície do výstavby križovatky v Novej Pazove, výstavby športovej haly v Golubinciach a výstavby škôlky v Belegiši,- uviedol náčelník Teodorović.

Dodal, že tieto projekty sú veľmi významné pre život a prácu občanov v Staropazovskej obci.

Tento bod výborníci schválili väčšinou hlasov a na včerajšej schôdzi lokalného parlamentu prerokovali 13 bodov rokovacieho programu.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs