Poznáte autora komiksového hrdinu vyšetrovateľa Williama Henricha?

17.okt 2015

Poznáte autora komiksového hrdinu vyšetrovateľa Williama Henricha?

Krátke komiksové seriály a mini albumy o vyšetrovateľovi paranormálneho, agentovi Williamovi Henrichovi, poznačili časopis Vzlet v období marec 2010 až december 2011, a najnovšie čísle Vzletu prináša Dvojitého agenta. Viete kto je ich autorom?

DD Dvojity agent

Ide o mladého talentovaného kresliča a ilustrátora Dušana Durmana (1985) z Nového Sadu, ktorý dokonca príbeh o Williamovi Henrichovi vo februári 2014 samostatne vydáva ako zbierku komiksov v angličtine The lost land of Ian Worman. Ide o veľmi pestrý výber komiksových príbehov, ktorý zahŕňa autorovu tvorbu z rokov 2008 – 2014.

Dušan Durman - hlavlou a bradou (Foto: archív D. D.)

Dušan Durman – hlavlou a bradou (Foto: archív D. D.)

Inak, Durman v období rokov 1993 – 2001 žil v Košiciach na Slovensku, kde ukončil základnú školu a základnú školu pre výtvarné talenty. Do Nového Sadu sa vrátil roku 2001, kde ukončil strednú školu pre grafický dizajn a potom štúdie slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade.

Jeho komiksy boli uverejnené vo viacerých publikáciach v Srbsku (Severni bunker, Aždaha, Skulptura?, Risha Zine, Mak…), na Slovensku (Dimenzie) a v Slovinsku (Stripoholik) a vystavované v ramci rôzných podujati (Bunker fest, Famnaz festival, Comixconnection).

knazka1

Kňažka 1 – D.D.

knazka2

Kňažka 2 – D.D.

knazka3

Kňažka 3 – D.D.

Výtvarný výraz komiksov Dušana Durmana zaraďujeme medzi alternatívny komiks. Sám autor sa o tomto smere v komiksovom umení zmieňuje takto:

– Ikeď sa mnohým môže alternatívny komiks zdať príliš chaotický, alebo výtvarne nie príliš vydarený, on ponúka oveľa viac možností, než jeho klasická, komerčná forma, ktorá je často až príliš ustálená a neponúka autorom dosť priestoru pre experimentovanie, – hovorí Dušan. – Vždy treba rozmýšľať nad novým spôsobom, ako podať príbeh. A ak si to príbeh vyžaduje, meniť prístup a štýl nie od jednej k nasledovnej strane, ale dokonca od jedného k nasledujúcemu záberu.

No url attribute defined!

(Zdroj: TV Vojvodiny)

Podľa Dušana, aj napriek tomu, že ikeď sa mnohé alternatívne komiksy točia okolo politických a sociálnych záležitosti, tvorba musí predovšetkým umožniť útek od reality. – Ikeď ide len o zúfalý pokus k dosiahnutiu toho oslobodzujúceho elementu z temných hlbín neznáma, skrytého pred svetom a zmyslami, vždy musí existovať snaha a želanie odtrhúť sa od banálnych tém, ktoré v podstate nič nové neponúkaju a iba zasypávajú myseľ nepotrebnými a prekonanými ideami, – pointuje svoj názor kreslič alternatívneho komiksu Dušan Durman.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs