V ústrety 35. Festivalu populárnej hudby Zlatý kľúč: Dôraz na hudobnú stránku

17.okt 2015

V ústrety 35. Festivalu populárnej hudby Zlatý kľúč: Dôraz na hudobnú stránku

 

Slovenka Benková-Martinková: – Neverili by ste, ako bolo ťažko nájsť spevákov...

Slovenka Benková-Martinková: – Neverili by ste, ako bolo ťažko nájsť spevákov…

Sme už pred verejným koncertom 35. Festivalu populárnej hudby Zlatý kľúč (prebiehať bude zajtra o 20. hodine v Dome kultúry v Selenči), a preto sme si posvietili na niektoré úseky jeho príprav. Urobili sme to v rozhovore s umeleckou riaditeľkou festivalu Slovenkou Benkovou-Martinkovou.

– Tohto roku sme začali s prípravami trochu neskoršie. Na súbeh sa prihlásilo 19 autorov a výberová komisia na verejné predvedenie vybrala 12 súťažných skladieb. Hneď nasledovali potrebné úpravy hudby, textov, práca so spevákmi, potom nahrávanie vokálov do hudobných podkladov, príprava cédečka, ktoré bude k dispozícii hneď po koncerte, – povedala nám spolubesedníčka. – Na tohtoročný Zlatý kľúč sa prihlásili známi autori, ale sú tu aj nové mená a piesne sú štýlovo odlišné. Úpravy a nahrávanie skladieb mal na starosti osvedčený tím v zložení Samuel Kováč a Ondrej Pavčok, moja úloha umeleckej riaditeľky bola v tom, že som tie hudobné segmenty koordinovala a bola prítomná pri nahrávaní všetkých vokalistov.

Súdiac podľa prihláseného materiálu, aký ročník je pred nami?

– Nechcela by som vopred kvalifikovať, či ide o priemer, nadpriemer či podpriemer, ale niektoré skladby si vyžadovali trochu viac práce, vylepšovania, niektoré boli také odovzdané, že sa s nimi takmer nič nemuselo robiť. Aj speváci sú tu aj skúsení, aj debutanti. Dať to všetko do takého balíka, aby to vyznelo ako celok, bolo trošku náročnejšie, ale si predsa myslím, že sa nám to podarilo. Tým skôr, že to robia ľudia, ktorí sú v tejto organizácii už dlho a majú vzácne skúsenosti. V konečnom dôsledku uvidíme, ako sa sami speváci na javisku prejavia a nakoľko presvedčivo tej novej piesni pomôžu zapôsobiť u poslucháčov.

Najlepšou skladboi minuloročného festivalu bola pieseň Prečo láska odchádza, skladateľa Jána Petráša, ktorú  interpretovala Anita Petráková. (Foto: J. Pániková)

Najlepšou skladbou minuloročného festivalu bola pieseň Prečo láska odchádza, skladateľa Jána Petráša, ktorú interpretovala Anita Petráková. (Foto: J. Pániková)

Porota, orchester, revuálna časť…

– V porote sú odborníci z nášho prostredia, ktorí poznajú tento náš festival. Istotne na javisku budeme mať orchester, ale nebude hrať naživo, lebo všetky skladby majú pripravené hudobné podklady. Speváci však budú spievať naživo. V revuálnej časti vystúpi Jarmila Bohušová a predstaví svoje nové cédečko Maska.

Čo financie? Bolo ich dosť, málo?

– Tohto roku je to dosť skromnejšie ako v uplynulých rokoch. Dokonca ani tie prostriedky, ktoré boli určitým spôsobom zaistené podpísanou zmluvou, nemáme… Veľmi to narušilo plánovanú koncepciu. Plánovali sme hlavne v tejto umeleckej stránke niektoré veci vylepšiť, napríklad do produkcie zapojiť profesionálnych hudobníkov z nášho prostredia, scénická výbava chcela byť bohatšia, aj propagácia… Nuž čo, uskromnili sme sa, ale sme si povedali, že nechceme robiť na úkor hudobnej stránky: skladby musia byť kvalitne odrobené, ostatné možno ani nie je také podstatné a tam sa možno tá skromnosť prejaví. Ale ja predsa verím, že v konečnom dôsledku to všetko dopadne dobre, že festival bude taký, ako v uplynulých rokoch, iba niektoré technické vymoženosti možno vystanú.

Mali ste v organizácii nejaké špecifické problémy?

– Problém, ktorý sme si uvedomili v príprave tohto nášho festivalu, sú speváci. Ani by ste neverili, ako bolo ťažko nájsť spevákov, a pritom nám hovoria, že by tu mali spievať iba naši renomovaní speváci. Ale kde sú a kto sú naši renomovaní speváci? Tí, ktorých poznáme, odmietajú spievať, vyhovárajú sa, vraj nájdite si niekoho mladšieho!, tí mladší alebo nie sú tu, alebo ich tiež treba prosiť… Máme skvelých spevákov, aj tých, čo vypestovalo Stretnutie v pivnickom poli, ale bolo by treba viac sledovať situáciu v prichádzajúcich generáciách a pestovať si spevácke kádre.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs