Podpísaná zmluva o partnerstve s mestom Martin

15.okt 2015

Podpísaná zmluva o partnerstve s mestom Martin

Kladenie vencov k pomníku padlým na Námestí slobody

Kladenie vencov k pomníku padlým na Námestí slobody

V Báčskom Petrovci dnes prebiehali oslavy Dňa obce. Už v ranných hodinách predstavitelia lokálnej samosprávy v čele s predsedom Báčskopetrovskej obce Pavlom Marčokom položili vence k pomníku padlým bojovníkom v 2. svetovej vojne na Námestí slobody a tým činom bolo pripomenuté 71. výročie oslobodenia Petrovca a víťazstva nad fašizmom.

V malej sieni Zhromaždenia obce B. Petrovec, za prítomnosti predstaviteľov báčskopetrovskej lokálnej samosprávy a hostí zo Slovenska, ako aj Dagmar Repčekovej, veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade, bola podpísaná zmluva o partnerstve a priateľstve medzi Obcou Báčsky Petrovec a mestom Martin. Zmluvu  podpísali predseda Obce B. Petrovec Pavel Marčok a viceprimátor mesta Martin Milan Malík.

Podpisovanie zmluvy o partnerstve medzi Obcou Petrovec a mestom Martin

Podpisovanie zmluvy o partnerstve medzi Obcou Petrovec a mestom Martin

Oslavy Dňa obce pokračovali sviatočným zasadnutím Zhromaždenia obce. Po príhovore predsedu ZO BP Rajka Perića a sumovaní celoročnej práce v podaní predsedu obce Pavla Marčoka sa prihovorili hostia: národný poslanec Branko Ružić, veľvyslankyňa Dagmar Repčeková, podpredseda pokrajinskej vlády Miroslav Vasin, podpredseda NRSNM Juraj Červenák a predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová.

Nositelia obecných cien a uznaní s predstaviteľmi vedenia obce

Nositelia obecných cien a uznaní s predstaviteľmi vedenia obce

Slávnostnú Cenu Obce Báčsky Petrovec udelili Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a prijal ju riaditeľ Ján Brna, športové uznanie ako kolektív dostal Volejbalový klub Kulpín a ako jednotlivci mladí nádejní tenisti Lea a Luka Rupnjakovci z Maglića. Záverom slávnosti vo Veľkej sieni obce odznel program pomenovaný Daj Boh šťastia…

 

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs