Kovačica: Výborníci chcú zmeny!

16.okt 2015

Kovačica: Výborníci chcú zmeny!

POLITICKÉ METAMORFÓZY V KOVAČICKEJ OBCI

V uplynulých dňoch niektoré médiá zverejnili správu o odvolaní Miroslava Krišana (DS) z funkcie predsedu obce, ktorý je v čele lokálnej moci už vyše 15 rokov.

05KrisamMiroslav

Miroslav Krišan (Foto: A. Chalupová)

– Pravda je, že z celkového počtu (39) 20 výborníkov v stredu 14. októbra t.r. spísali, podpísali a odovzdali obci návrh na odvolanie (nie mňa, ako čo sa rozpráva), ale Jána Puškára z funkcie predsedu Zhromaždenia Obce Kovačica. – prízvukoval Miroslav Krišan vo vyhlásení pre Hlas ľudu.

– Podľa rokovacieho poriadku, predseda ZO je poviný, aby naplánoval a najneskoršie do 10 dní (odo dňa podania návrhu) uskutočnil schôdzu ZO, – hovorí Krišan. – Tých 20 podpisov neznamená, že je to 20 dobrovoľných hlasov, lebo všeliakými spôsobmi a rôznymi neprimeranými formami nátlaku nanútili výborníkov, aby podpísali uvedený návrh po tom, čo od mňa žiadali, aby som s výborníkmi a celým obecným výborom DS prestúpil do Srbskej pokrokovej strany (SNS), zastával  funkciu predsedu obce do vypršania mandátu a viedol volebný štáb SNS. Ja som ten ich návrh odmietol a neskoršie som o tejto situácii informoval Veľvyslanectvo SR v Belehrade a Michaela Davenporta, šéfa delegácie EU v Srbsku.

Politika Ruzic

Lazar Ružić (Foto: zdroj Politika)

Iniciátormi návrhu na odvolanie Jána Puškára z funkcie predsedu ZO sú výborníci Srbskej pokrokovej strany, ktorá na posledných voľbách získala 7 mandátov. Návrh svojimi podpismi v týchto uplynulých dňoch podporili aj výborníci Zväzu vojvodinských Maďarov, Skupiny občanov Zelené jablko, DS, Slovenskej strany a LDP a podľa slov Lazara Ružića (LDP), v nastávajúcich dňoch sa čaká podpora aj ďalšich dvoch výborníkov.

-Máme nádej, že tieto zmeny prispejú k prílivu novej energie, zlepšenia systému. Doterajšia  moc bola príliš “učičíkaná”, nebolo ostrej politiky, problémy sa len hromadili a neriešovali. Preto vlastne došlo k formovaniu novej väčšiny v ZO Kovačica, ktorá mieni lepšie a viacej urobiť pre občanov Kovačickej obce a ich okolie, – vyhlásil pre Hlas ľudu Lazar Ružić.

 Anička Chalupová

Návrh na odvolanie J. Puškára v stredu popoludní podpísalo 20 z 39 výborníkov ZO

Návrh na odvolanie J. Puškára v stredu popoludní podpísalo 20 z 39 výborníkov ZO

Pril2

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs