Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec: Na háčiku volebná komisia

12.mar 2016

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec: Na háčiku volebná komisia

DSC_1987_resize

Relax na zasadnutí petrovského lokálneho parlamentu

Včera večer sa v zasadacej sieni Obce Báčsky Petrovec uskutočnilo 33. zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu. Podľa neúradných informácií ide o predposledné zasadnutie v tomto zložení.
Zasadnutia sa zúčastnilo 27 z celkove 31 výborníkov.

Bod, ktorý sa týkal odvolania členov a vymenovania nových členov Správnej a Dozornej rady Múzea vojvodinských Slovákov vyradili z rokovacieho programu, lebo z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny návrhy na členov v novom mandátnom období nedostali načas.

Bez väčšej vôle zdôvodňovať jednotlivé body a vôbec o ponúknutom rokovacom programe diskutovať, výborníci veľmi rýchlo absolvovali a schválili Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2016Uznesenie o zmene Uznesenia o Obecnej rade Obce Báčsky PetrovecUznesenie o nadviazaní spolupráce medzi Obcou Báčsky Petrovec a mestom Kirchheim unter Teck v Spolkovej republike Nemecko.

Tiež na vedomie výborníci prijali aj Informáciu o vykonanom pravidelnom inšpekčnom dozore uskutočnenom v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec zo strany Ministerstva pre štátnu správu a lokálnu samosprávu – Správneho inšpektorátu, Sektor pre správne inšpekcie – Odbor správnej inšpekcie zo 17. februára a rozhodli, že namiesto Ondreja Tordajiho, predstaviteľa zamestnancov v Zdravotníckej ustanovizni Dom zdravia Báčsky Petrovec, do jej Dozornej rady vymenujú Dr. Jovanu Šmanjovú.

Ďalšie dva body sa týkali volebných komisií. Predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Dr. Rajko Perić poznamenal, že práve vypísal voľby v Miestnom spoločenstve Kulpín a bez rozpravy výborníci následne vyniesli rozhodnutie o odvolaní starých členov ako i rozhodnutie o vymenovaní nových členov Volebnej komisie Miestneho spoločenstva Kulpín na obdobie 2016 – 2020.

DSC_1992_resize

Všetci sme ZA nové voľby

Posúdenie návrhu a vynesenie nového Rozhodnutia o vymenovaní Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec na návrh Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery prinieslo trochu viacej šťavy do suchopárneho zasadnutia, na ktorom výborníci akoby iba čakali, aby sa čím skôr ukončilo, aby si mohli vyzdvihnúť svoje diéty a venovať sa ďalším predvolebným aktivitám, lebo nové voľby už zaklopali na dvere.

Keďže bod o novej volebnej komisii nepostačil na pochybnosti jednotlivých výborníkov, tak sa táto téma preniesla aj na záverečný bod zasadnutia, čiže výbornícke otázky. Aj v rámci tohto bodu si vyjasňovali či súrodenci a blízka rodina kandidátov na volebných listinách môžu byť vo volebnej komisii (vysvetlené bolo, že môžu byť) ako i minuciózne politické preťahovanie „slaninky na motúziku“ medzi predsedom Perićom a výborníkom Radomirom Zotovićom ohľadom (ne)zákonitého rozhodnutia o vymenovaní volebnej komisie.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs