Bohatá knižná produkcia SVC

13.mar 2016

Bohatá knižná produkcia SVC

Mariena Mikuľová predniesla báseň O popoluške

Mariena Mikuľová predniesla báseň O popoluške

Podujatie Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca Zima s knihou vo štvrtok večer zavítalo aj do Aradáča. Na vydarenom literárnom večierku predstavili knižnú produkciu SVC v minulom roku s osobitným dôrazom na najnovšiu zbierku básní Ladislava Čániho Izba, o ktorej dom mlčí a knihu Adama Svetlíka Premeny literárnej kritiky vojvodinských Slovákov.  

Prítomných hostí a domácich Aradáčanov najprv pozdravila predsedníčka aradáčskeho MOMS Anna Bagľašová a potom recitátorky Mariena Mikuľová a Martina Bartošová zarecitovali básne O popoluške, resp. Či jesto pravda na svete s ktorými sa v piatok 11. marca zúčastnili obecnej recitátorskej prehliadke v Zreňanine. Zahrali a zaspievali aj aradáčske meškárky.

 Vladimír Valentík predstavil aj vlaňajšiu bohatú knižnú produkciu SVC

Vladimír Valentík predstavil aj vlaňajšiu bohatú knižnú produkciu SVC

V pokračovaní Dr. Adam Svetlík hovoril o zbierke básní Ladislava Čániho a básne z tejto zbierky prečítala Adela Obšustová ako aj sám autor, ktorý sa aj zmienil o vlastnej, ako aj o tvorbe básnikov patriacich do generácie X. Okrem Čániho do tejto generácii básnikov patria aj Martin Prebudila, Ján Salčák, Katarína Hricová, nebohý Ljubomír Častven…

Bez hudby a spevu meškárok neprešlo ani toto podujatie

Bez hudby a spevu meškárok neprešlo ani toto podujatie

V druhej časti večierka riaditeľ SVC Vladimír Valentík hovoril o knihe Premeny literárnej kritiky vojvodinských Slovákov a vôbec o tvorbe Dr. Adama Svetlíka a celkom na záver skratka predstavil aj vlaňajšie knižné vydania Slovenského vydavateľského centra.

Pod organizáciu tohoto vydareného večierku sa podpísal Miestny odbor Matice slovenskej v Aradáči.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs