Viete kto je na kandidačných listinách pre lokálne voľby v našich samosprávach?

13.mar 2016

Viete kto je na kandidačných listinách pre lokálne voľby v našich samosprávach?

Podľa predpovedí Obecnej volebnej komisie (OIK), na lokálnych voľbách na výbornícke miesta v Zhromaždení Obce Báčsky Petrovec  by sa malo zúčastniť 10 kandidačných listín, hoci OIK zatiaľ schválila 8, v Kovačici dve, v Starej Pazove asi jedna, v Novom Sade je ich zatiaľ šesť. A to nie je konečné skóre.

Aj napriek tomu, že je zaužívanou praxou, keď ide napríklad o pokrajinské alebo republikové voľby, že pokrajinská, resp. republiková volebná komisia informácie týkajúce sa kandidačných listín, zoznamu kandidátov zo schválených listín, voličských zoznamov a iných relevantných informácií zverejňuje na oficiálnej webovej stránke, občania našich obcí zatiaľ túto “privilégiu” nemajú. Treba však prízvukovať, že nejde o zákonný záväzok lokálnych volebných komisií.

Článok 27 Rokovacieho poriadku Republikovej volebnej komisii (RIK) hovorí o verejnosti práce tohto orgánu, a v ňom sa explicitne uvádza, že RIK, okrem iného, verejnosť svojej práce zabezpečuje, okrem iného, zverejňovaním dokumentov a informácií o svojej práci na webovej stránke, zverejňovaním oznámení pre verejnosť, organizovaním konferencií pre novinárov. A tak aj v skutočnosti koná.

Rokovací poriadok obecných volebných komisií je však “chudobnejší”, keď ide o priebežné zverejňovanie informácií, ktoré sa týkajú činnosti OIK odo dňa, keď sa voľby vypíšu. Napríklad Obecná volebná komisia v Alibunári na predchádzajúcich lokálnych voľbách (2012) podľa rokovacieho poriadku (čl. 17) mala “zabezpečiť verejnosť práce prostredníctvom prítomnosti akreditovaných predstaviteľov prostriedkov informovania, poskytovania oznámení a organizovaním konferencií pre novinárov.”

Ak sa chcú dozvedieť kto je na zozname kandidačných listín na lokálnych voľbách, ktoré sa ich najviacej týkajú a ktoré ich najviacej “bolia”, občania musia byť takmer detektívy alebo konať podľa súčasnej straníckej metódy “od dverí – do dverí”. Ale tomu sa radšej treba vyhýbať, lebo aj politické strany pomaly (konečne) ustupujú od takých metód, a niektoré strany či skupiny občanov také postupy ani nepraktizovali. Ďalšia možnosť je vyhľadávať informácie na Facebooku, čo je vo svete a u nás veľmi populárne, ale ani to neručí úspech.

sajtbpKeď hovoríme, že na stránkach našich lokálnych samospráv ťažko nájdete oficiálnu informáciu vo veci zoznamov kandidačných listín a i., musíme konštatovať, že mnohé obce, ktoré inak majú celkom slušne aktualizované webové stránky (Báčsky Petrovec, Stará Pazova, Kovačica), v tomto prípade skúšku nezložili. Ale o nič lepšie na tom nie sú Báč, Odžaci, Plandište a i.

Nový Sad a Pančevo majú túto vec aspoň sčasti vyriešenú, keďže zverejňujú buď  informácie o tom, ktoré listiny sú prihlásené a schválené, alebo kompletnejšie informácie – teda aj zoznam s menami a priezviskami kandidátov.

Škoda, že naše lokálne samosprávy akoby nepochopili prednosti digitálnej doby, v ktorej žijeme a v ktorej už takmer každý občan, bez ohľadu na vekovú a vzdelanostnú kategóriu, internet v plnej miere využíva na informovanie. Keby pochopili, zverejňujúc všetky informácie vo veci aktuálnych volieb, ktoré mnohí vidia ako boj o život alebo smrť rozvoja v našej krajine, pokrajine a lokálnej samospráve, urobili by si “očko” u občanov, pre ktorých aj jestvujú a boli by v službe občana aj vtedy, keď sa rozhoduje akú budúcnosť budeme budovať.

Ale ešte nie je neskoro. Veď teraz sa predvolebná kampaň iba rozbieha, takže sa čoskoro dozvieme tak alebo onak o “obsahu” kandidačných listín, ikeď niektoré politické strany zrušili predvolebné aktivity pre záplavy v našej krajine. Škoda, že nám už teraz v tom nepomáhajú naše lokálne samosprávy…

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs