Dlhoročný boj s ohňom

14.mar 2016

Dlhoročný boj s ohňom

V sobotu 12. marca v Aradáči oslávili 85. výročie založenia tamojšieho dobrovoľného požiarnického spolku. Na výročnom zhromaždení schválili správu o činnosti v uplynulom roku, ako aj plán práce na tento rok. V slávnostnej časti večierka udelili diplomy a uznania za dlhoročnú činnosť v spolku.

Uznanie sa dostalo aj Pavlovi Benčíkovi (z ľava) za 40 ročnú požiarnicku činnosť

Uznanie sa dostalo aj Pavlovi Benčíkovi (z ľava) za 40 ročnú požiarnicku činnosť

Diplomy dostali štrnásti mladí požiarnici, ktorí v období medzi dvomi výročnými zhromaždeniami zložili požiarnickú skúšku. Odmeny si zaslúžili aj požiarnici, ktorí sú v spolku činní 20, 30 a 40 rokov. Toto posledné uznanie sa dostalo Pavlovi Benčíkovi, ktorí medzi aktívnymi požiarnikmi má najdlhšiu požiarnickú stáž. Najvyššie uznanie požiarnického zväzu Srbska, vyznamenanie Jeho kráľovského veličenstva Tomislava Karađorđevića 3. stupňa, za dlhoročnú obetavú činnosť v spolku sa dostalo do rúk pokladníkovi spolku Emilovi Hučokovi, zatiaľ čo Janka Mala povýšili do hodnosti požiarnického poddôstojníka.

Emil Hučok prijal najvyššie uznanie Požiarnickeho zväzu Srbska

Emil Hučok prijal najvyššie uznanie Požiarnického zväzu Srbska

Za najväčší úspech počas minulého roku v spolku považujú dobré výsledky dosiahnuté na mestskom súťažení, na ktorom sa zúčastnilo až 5 tímov z Aradáča a všetky sa vrátili s medailami – seniori muži A triedy (do 30 rokov starosti) a seniori muži a ženy B triedy (nad 30 rokov) získali zlaté medaily, zatiaľ čo juniori a pionierky boli strieborné. Podľa mienky predsedu spolku Jána Ábelovského je to určite najväčší úspech v dejinách spolku aspoň keď ide o obecné či mestské súťaže.

Hostia zo Slovenska

Hostia zo Slovenska

Pri tejto príležitosti sa Aradáčania tešili aj hosťom z pokrajinského a mestského požiarnického Zväzu, ako aj dlhoročným priateľom z Trenčianskych Stankoviec na Slovensku a predstaviteľom spolkov z Padiny, Kovačice, Kleku, Bieleho Blata, Elemíru a Mužlje.

Vladimír Hudec

 

 

 

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs