Tradičná čajanka v Kovačici

14.mar 2016

Tradičná čajanka v Kovačici

V sobotu večer v Kovačici sa uskutočnil 59. ročník tradičnej čajanky. Prvé podujatie k 8. marcu, ktoré dnes nadobudlo omnoho širší záujem medzi ľuďmi, Ženský spolok v Kovačici začal organizovať ešte v roku 1957.

K slávnostnejšiemu ovzdušiu slovenskými piesňami prispeli aj členky speváckej skupiny pri Ženskom spolu v Kovačici

K slávnostnejšiemu ovzdušiu slovenskými piesňami prispeli aj členky speváckej skupiny pri Ženskom spolu v Kovačici

Na spoločensko-zábavnom podujatí kovačických žien, ktoré prebiehalo v kovačickej reštaurácii Červené víno, početných hostí, nie len z domácej pôdy a okolia, ale aj zo Slovenska, vítali krásnymi a chutnými mini darčekmi. Ide o sladké medovníčky, ktoré vyrobili usilovné ruky členiek tunajšieho ženského spolku. Tradičná 59. čajanka začali slovenskými a srbskými piesňami, ktoré pod taktovkou hudobníka Pavla Ďuriša zaspievali členky speváckej skupiny pôsobiacej pri ŽS v Kovačici, a neskoršie sa hosťom prihovorila Zuzana Jonášová, predsedníčka spolku a Ján Husárik, predseda obce Kovačica.

Ľudový tanec ani v jednom okamihu nechýbal

Ľudový tanec ani v jednom okamihu nechýbal

V programe účinkovali aj hostky – členky Folklórnej skupiny Soľanka z Michaloviec, ktoré zaspievali niekoľko tradičných zemplínskych piesní. Tohto roku novinkou bolo pohostenie v duchu starej tradície totiž, prítomní boli ponúknutí obloženými chlebíčkami a čajom.

Do tradície tejto zábavy patria aj rôzne spoločenské hry a pravdaže bohatá tombola, do ktorej aj tentoraz prispeli početní sponzori, ktorí nešetrili na svojich peňaženkách. Okrem hudby, ktorá vábila účastníkov na tanečné pódium, hostia sa uchádzali aj o jednu z pekných cien. Súťažili o najkrajší slovenský ľudový kroj a v párovom tanci bojovali o titul „naj tanečníci“.

Toto tradičné spoločensko-zábavné podujatie Ženského spolku v Kovačici spestrili svojou hudbou Vladimír a Pavel Ďurišovci.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs