Obec Plandište: Schválili listinu SPS

13.mar 2016

Obec Plandište: Schválili listinu SPS

izbori-glasanjeObecná volebná komisia obce Plandište schválila volebnú listinu Ivica Dačić – Socialistická strana Srbska (SPS).

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs