RIK schválil listinu DSS – Dveri

13.mar 2016

RIK schválil listinu DSS – Dveri

Republiková volebná komisia schválila koaličnú listinu Dveri – Demokratická strana Srbska – Sanda Rašković Ilić – Boško Obradović.

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/srpskedveri/posts/969461086463854″ bottom=”30″]

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs