SNS a DS zrušili predvolebné aktivity

13.mar 2016

SNS a DS zrušili predvolebné aktivity

SNS-i-DSPre situáciu, ktorá nastala v celej krajine, Srbská pokroková strana a Demokratická strana zrušili všetky predvolebné aktivity plánované na nadchádzajúce obdobie.

V oficiálnom oznámení Srbskej pokrokovej strany sa uvádza, že táto strana na návrh predsedu strany Aleksandra Vučića v nadchádzajúcich dňoch nebude organizovať mítingy a predvolebné aktivity. Ako ďalej uvádzajú svoje aktivity budú realizovať tým spôsobom, že spolu s občanmi pomôžu rodinám žijúcim v oblastiach postihnutých záplavami.

Svoje predvolebné aktivity zrušila aj Demokratická strana. V oznámení zdôrazňujú, že pre serióznu situáciu a solidaritu s občanmi, ktorí prišli o svoj majetok, zrušia všetky predvolebné aktivity plánované na nadchádzajúce obdobie.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs