Znížiť ceny, zvýšiť sledovanosť

15.nov 2013

Znížiť ceny, zvýšiť sledovanosť

Keď v novembri 2001 začala s prácou mladšia sestra o tridsať rokov skúsenejšieho Kovačického rozhlasu, mnohí občania sa vyhýbali stretnúť sa s kamerou Obce Kovačica. O zjavení sa na obrazovkách či poskytnutí vyhlášky pre TV ani nehovoriac. Postupne sa ale z pionierov televíznej práce stali skúsení pracovníci a ich spoluobčania žiadne kultúrne či športové podujatie dnes nepovažujú za celkom úspešné, ak sa tam nezjaví aj novinár(ka) s kameramanom lokálnej RTV Obce Kovačica.

Poľská spisovateľka Monika Szwaja napísala pred desaťročím, že je televízia ako návykový omamný prostriedok: keď sa raz vyskúša, môže zostať natrvalo v organizme. Platí to i pre Padinčana Jána Petráša. Stál pri zrode tejto juhobanátskej lokálnej televízie, je zamestnancom TV Obce Kovačica od jej začiatkov až dodnes, navyše čerstvo jej aj šéfuje. Riaditeľom RTV OK sa J. Petráš stal rozhodnutím Zhromaždenia obce Kovačica 6. septembra. Prvé novoty sa novému riaditeľovi osvedčili:

„Znížili sme cenu dennej a týždennej inzercie o polovicu. Prvým dôvodom tohto kroku je, že máme nelegálnu konkurenciu v susedstve. Ďalším je, pravdaže, prilákať nových inzerentov. Popritom novinkou je i to, že za tú istú cenu má inzerent oznamy celý (týž)deň i na našej webovej stránke.“

Súčasná RTV Obce Kovačica má 17 zamestnancov. Okrem riaditeľa v stálom pracovnom pomere sú dve redaktorky, sedem novinárok, traja realizátori, dvaja kameramani a dvaja pracovníci v rozhlase. Pre TV pracujú i novinári na voľnej nohe. Program sa vysiela v štyroch rečiach: srbčine, slovenčine, maďarčine a rumunčine. Sledujú sa udalosti zo všetkých ôsmich osád Obce Kovačica.

„Najčastejšie sa stáva, že malý počet zamestnancov vykonáva ešte aj dodatočnú robotu: kameramani sú aj šoférmi, realizátori pracujú na viacerých prácach v štúdiu, novinárky sú i hlásateľky a moderátorky programov, redaktorky a novinárky pracujú i v strižni, „rozhlasák“ občas vystrieda kameramana či realizátora a tak ďalej. Hociktorá naša zamestnancami omnoho početnejšia verejnoprávna TV, belehradská či novosadská, ak ju zaujíma niečo z našej obce, prichádza neraz s celým štábom, aby odvysielala dve minúty. My najčastejšie zasielame na terén dvojicu: novinárku alebo redaktorku s kameramanom a vysielame širší príspevok,“ zdôrazňuje rozdiely J. Petráš.

Riaditeľ RTV OK Ján Petráš

Riaditeľ RTV OK Ján Petráš

Rozhlasový program v slovenčine sa vysiela každý deň, pre televízny program v slovenskom jazyku sú vyhranené tri dni v týždni po dve hodiny: každý utorok, piatok a nedeľu od 16. do 18. hodiny. Jedným z cieľov nového riaditeľa je aj naďalej dbať na jazykovú úroveň prečítaných príspevkov alebo vyslovených slov v TV, ako i na presnosť, jasnosť a stručnosť odvysielaných materiálov. Slovom, je ich vizitkou:

„Už niekoľko rokov programy vo všetkých štyroch jazykoch môžu počúvať a pozerať prostredníctvom internetu aj ďalší poslucháči a diváci po celom svete. Najviac sa tešíme ohlasom a prípadným podnetným kritikám našich ľudí dočasne pracujúcich v zahraničí. Za veľkou mlákou je najviac Uzdinčanov.“

Osemdesiat percent peňazí na svoje fungovanie dostáva RTV OK z rozpočtu Obce Kovačica. Zvyšných dvadsať z reklám, poprípade prenajímaním vysielacieho času. Televízia zo sídla banátskych Slovákov sa uchádza na takmer všetkých súbehoch o projekty – časovo a peňažne vyhranené plány či účelové relácie. Nebude inak ani v budúcnosti.

„So súčasným priestorom na Jánošíkovej ulici sme spokojnejší ako s prvým v strede mesta. Máme aj dve nové scény. Prvá je pre ranný program, druhá pre serióznejšie rozhovory v štúdiu. A práve v prípadnom rýchlejšom obmieňaní scén priestranstva nikdy dosť. V blízkom zajtrajšku by sme chceli mať aj detský program, nové vysielania – napríklad o zvieratách, minúty vymedzené pre rady odborníkov a tomu podobne. Zatiaľ chýba aj iný program doobedu cez víkendy, aby sme sa vyhli reprízam,“ dopĺňa riaditeľ.

Aktuálnosť TV príspevkov je tá, ktorou RTV OK rozmaznala divákov. Nie je to však na úkor kvality:

„Zamestnanci majú málo času a najviac a najčastejšie pracujú na aktualitách a spravodajských žánroch. Aj napriek tomu máme kvalitnú dokumentárno-umeleckú publicistiku, ktorá bola ohodnotená aj TV odborníkmi doma a v zahraničí. V pondelok večer v hlavnom vysielacom čase máme ustálený termín pre šport. V piatok zase pre kultúru. No v prípade, že v ten deň prebieha zasadnutie Zhromaždenia obce Kovačica, tak kvôli čerstvosti vysielame zábery zo zasadnutia,“ podčiarkol J. Petráš.

Odnedávna si diváci z Padiny a Kovačice môžu pozrieť reláciu Slovo na týždeň, ktoré pripravuje ECAV na Slovensku. Ešte pred niekoľkými rokmi zasielala TV Obce Kovačica príspevky do TV Patriot. Spoluprácu na taký či onaký spôsob so Slovenskom sa bude snažiť riaditeľ Petráš obnoviť. Banátska lokálna televízia im ponúkne svoje vysielania dokumentárno-umeleckej publicistiky a podobne by lokálne TV zo Slovenska mali do osady insity cez internet zaslať svoje práce.

„Na digitalizáciu sa, bez ohľadu na to, v ktorom roku sa v Srbsku začne realizovať, náležite pripravujeme. Nové technické zariadenie pre našu TV, ktoré má prísť do konca roka, už bude mať možnosť zľahčeného historického prechodu z analógového na digitálne TV vysielanie,“ zdôrazňuje riaditeľ.

Kým bola sila signálu neobmedzená, TV OK si mohli vraj pozrieť aj v Slankamenských Vinohradoch či na belehradskej Karaburme. Dnes ich môže vďaka celosvetovej „pavučine“ pozerať celý svet. Autor množstva diel o manažmente Peter Drucker (1909 – 2005) napísal, že sú na začiatku 21. storočia hlavným zdrojom vedomostí a najdôležitejšie inštitúcie organizácie. Ako záverom prízvukoval, riaditeľ Petráš sa bude vo svojom mandáte snažiť, aby sa z RTV OK stala organizácia založená na znalostiach.

Ján Špringeľ

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs