Využitie autokorektívnych pomôcok u detí

15.nov 2013

Využitie autokorektívnych pomôcok u detí

Záber zo školenia vychovávateliek, v popredí Eva Gašparová

Záber zo školenia vychovávateliek, v popredí Eva Gašparová

V sobotu 9. novembra v miestnostiach Predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci pre vychovávateľky zo Združenia vychovávateľov osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny prichystali ďalší kurz odborného zdokonaľovania. Didaktické možnosti využitia autokorektívnych kariet bolo témou odborného seminára. Ide o inovačnú didaktickú pomôcku, ktorá by mala prispieť k zveľadeniu vo výchovno-vzdelávacom procese v triedach, čiže v skupinách predškolských detí. Na seminári sa zúčastnilo zo 60 učiteliek z 12 prostredí, v ktorých sa v škôlkach používa aj slovenčina. V podstate ide o jednodňové akreditované stretnutie vychovávateliek. Predsedníčka združenia Božena Levárska, ktorá moderovala stretnutie, nám okrem iného prezradila, že sa v našich škôlkach nemôžu pochváliť, že doteraz vo väčšej miere využívali didaktické pomôcky, lebo ich na našom trhu ani nemožno nájsť. Preto sa pokúsili získať ich pomocou grantu na Slovensku. Pri absolvovaní rôznych seminárov na Slovensku vypozorovali, že sú tam v poslednom období čoraz prítomnejšie v praxi. Za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa im podarilo zadovážiť ich, a tak teraz na stretnutí tieto pomôcky i rozdelili do našich škôlok a spoločne sa tešia z toho, lebo týmto spôsobom sa im iste podarí zvýšiť kvalitu edukačného procesu i vo vlastnej práci. Tieto autokorektívne karty Logico Primo sú tematicky zariadené. Dieťa po zdolaní zadaných úloh má možnosť skontrolovať, či sú odpovede správne. Dobre pôsobia na motiváciu detí a je to zaujímavé učenie cez hru, ktoré v tom veku je jediné možné.

Tieto zaujímavé didaktické pomôcky a prácu s nimi v rámci seminára prišli prezentovať Eva Gašparová a Viktor Murcín, ktorí zastupujú podnik Pro Solutions zameraný práve na predškolskú výchovu. Sú i vydavateľmi, spravujú atlas a portál pre predškolské zariadenia, kde vychovávateľky môžu prísť k odborným textom a radám odborníkov, príkladom dobrej praxe, a zastrešujú predškolské ustanovizne na Slovensku odbornými knihami a literatúrou. Vychovávateľkám popriať zdaru v práci prišli aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová a predsedníčka Združenia vychovávateliek Vojvodiny Radmila Petrovićová.

Pracovnú sobotu vedenie združenia vychovávateliek využilo aj na pracovnú schôdzu členiek združenia, kde zhodnotili absolvovaný metodický kurz v Modre, konferencie v Košiciach a v Bratislave a ostatné vzdelávacie kurzy na Slovensku. Oboznámili sa aj s chystanými projektmi a inými aktualitami v tomto združení.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs