Odozva na našu výzvu

14.nov 2013

Odozva na našu výzvu

46novinyNoviny sú spravidla vzácnym prameňom správ o uplynulých udalostiach, tým i hodnotným dokumentom doby… Veď nie náhodou sa vraví, že to, čo nebolo v novinách, akoby sa ani neudialo. Riadená týmto, naša ustanovizeň sa rozhodla prečesať vlastný archív, zistiť, čo v ňom chybuje, podľa možností a potreby obnoviť to, čo treba. To bez čitateľov nejde. Na výzvu prispieť k nášmu úsiliu medzi prvými zareagovala Zuzana Kriváková z Nového Sadu. Riaditeľovi ustanovizne Samuelovi Žiakovi odovzdala 6. novembra pár zviazaných ročníkov novín z obdobia prvých rokov existencie Hlasu ľudu (na snímke). Veľká vďaka s nádejou, že sa takouto púťou vydajú aj iní naši čitatelia. Lebo minulosť si len tak zmapujeme a dôkladnejšie spoznáme.

                                                          o. f.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs